IFFC en Verbond: samenwerking tegen financieel-economische criminaliteit

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
04-03-2019

Het Institute for Financial Crime (het IFFC) en het Verbond van Verzekeraars gaan elkaar versterken in de aanpak en preventie van financieel-economische criminaliteit.

De organisaties hebben gezamenlijk doelen geformuleerd op deze thema's:

  • Meer en betere inzichten in (de gevolgen van) financieel-economische criminaliteit
  • Komen tot meer en nieuwe handelingsperspectieven, zoals de ontwikkeling van gedragsinterventies en het delen van inzichten ten behoeve van de kwaliteit van opleiding en onderwijs voor fraudeonderzoekers.

Fraudebeheersing in een veranderende wereld

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) is een onderdeel van het Verbond. Dit centrum werkte al eerder samen met het IFFC. In 2017 organiseerden zij samen een Innovatieseminar over fraudebeheersing in een veranderende wereld. Aanleiding daarvoor waren de uitkomsten van een survey, over wat verzekeringsmaatschappijen aan fraudebeheersing doen en in de toekomst zouden moeten doen om in te spelen op veranderingen met impact op frauderisico’s bij verzekeringsmaatschappijen.  

Het Verbond gaat met zijn expertise over verzekerings(criminaliteit)onderwerpen deelnemen aan deze IFFC-kamer Verzekeringsfraude. Het doel van de kamer is om branches in de verzekeringswereld te verbinden en stakeholders te informeren en inspireren. Zodat de kwetsbaarheid voor misbruik vermindert en onnodige bedrijfskosten en onnodige bedrijfskosten worden voorkomen.

De IFFC-kamer Verzekeringsfraude bereidt momenteel twee onderzoeken voor over gedragsverandering van potentiële gelegenheidsfraudeurs door gedragsinterventies. De financiële schade veroorzaakt door gelegenheidsfraudeurs is namelijk aanzienlijk.  

Over het Institute for Financial Crime

Het IFFC is een onafhankelijk platform voor publiek-private samenwerking op het terrein van financieel-economische criminaliteit. Het IFFC jaagt een netwerk aan waar participanten in een trusted omgeving samenwerken met overheidsorganisaties en kennisinstellingen die zich met criminaliteitsbestrijding en preventie bezighouden. Publieke en private partijen komen gezamenlijk tot nieuwe inzichten, kennis en technieken om financieel-economische criminaliteit effectiever tegen te gaan en de samenleving weerbaar te maken tegen deze vorm van criminaliteit en de gevolgen hiervan.


Was dit artikel nuttig?