SER biedt kansrijk scenario voor pensioenstelsel

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

​Een toekomstig pensioenstelsel waarin deelnemers een ‘persoonlijk pensioenvermogen’ opbouwen, maar wel collectief verzekeringsrisico’s delen en gezamenlijk beleggen, is zeer kansrijk. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op het vandaag gepubliceerd advies van de Sociaal Economische Raad (SER).

Een scenario waarin deelnemers een eigen pensioenvermogen kunnen opbouwen noemt de SER ‘interessant en onbekend’ en wordt nu verder uitgewerkt. Het Verbond van Verzekeraars juicht dit onderzoek toe, omdat zo’n systeem beter aansluit bij zowel de behoeften van deelnemers als de veranderingen op de arbeidsmarkt. “Er kan nog steeds solidariteit worden georganiseerd”, stelt algemeen directeur Richard Weurding. “Zo kunnen risico’s met betrekking tot de levensverwachting, arbeidsongeschiktheid en inkomen voor nabestaanden worden gedeeld. Er kan collectief worden belegd.”
 
De SER kondigt ook een studie aan naar de vraag hoe de zogeheten doorsneesystematiek (alle generaties betalen dezelfde pensioenpremie en bouwen daarvoor hetzelfde pensioen op) kan worden afgebouwd. Dit systeem is volgens het Verbond op termijn niet houdbaar, een conclusie die onlangs ook werd getrokken door de toezichthouders DNB en AFM.
 
Het Verbond van Verzekeraars is ten slotte van mening dat meer marktwerking in het pensioenlandschap goede impulsen kan geven aan verbetering van de performance van pensioenuitvoerders. Als fondsen en verzekeraars in een ‘gelijk speelveld’ met elkaar kunnen concurreren komt dat volgens het Verbond zowel de kwaliteit van de dienstverlening als het bereikte beleggingsresultaat ten goede.


Was dit artikel nuttig?