SER vergroot inzicht in persoonlijk pensioen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
20-05-2016

De ‘verdiepingsstudie’ die de Sociaal Economische Raad (SER) vandaag heeft gepubliceerd, verduidelijkt hoe een pensioenstelsel eruit ziet dat gebaseerd is op heldere aanspraken en persoonlijke pensioenvermogens. Maar niet alle door de SER vergeleken varianten sluiten even goed aan op de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op het SER-rapport.

 
De SER-analyse wijst uit dat het aanleggen van anonieme buffers leidt tot een complexer, minder transparant en minder persoonlijk stelsel met onheldere aanspraken. De variant met deze kenmerken is daarom minder geschikt om in te spelen op de toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt en veranderingen in de economie en samenleving. “Deze variant biedt onzekere en theoretische voordelen, maar de nadelen zijn wel helder: het wordt ingewikkelder en lastiger bij een baanwissel”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.
 
Varianten waarbij persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd bij behoud van solidariteit met andere deelnemers - maar zonder collectieve buffers - sluiten volgens Weurding beter aan bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Deze varianten leiden tot heldere aanspraken en zijn makkelijker mee te nemen bij verandering van werkgever en bieden nog wel mogelijkheden voor collectieve risicodeling (langleven, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid).
 
Volgens het Verbond is het nu zaak dat politiek Den Haag de discussie over een nieuw en houdbaar stelsel met kracht voortzet, temeer omdat de huidige regelingen vanwege de lage rente en verslechterde dekkingsgraden stevig onder druk staan. De SER-studie biedt daarvoor nuttige bouwstenen, al moet de wijze, waarop de transitie naar een nieuw stelsel het best kan plaatsvinden, nog nader worden uitgewerkt.

Bekijk de pensioenvisie van het Verbond.


Was dit artikel nuttig?