Servicedocument waardeoverdracht klein pensioen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Op 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. De wet heeft als doel een automatische waardeoverdracht mogelijk te maken van een klein pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder in plaats van afkoop van het kleine pensioen.

Door de waardeoverdracht behoudt het pensioen zijn bestemming en worden kleine pensioenaanspraken samengevoegd tot een meer volwaardig pensioen. De verwachting is dat de pensioenuitvoerders en het Pensioenregister halverwege 2019 klaar zijn om de kleine pensioenen automatisch over te gaan dragen. Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben gezamenlijk een servicedocument opgesteld. Doel van dit servicedocument is om alle pensioenuitvoerders inzicht te geven in de wijze waarop zij de automatische waardeoverdracht van de kleine pensioenen kunnen uitvoeren. Voor een goede werking van het proces van de automatische waardeoverdrachten is het namelijk van belang dat alle pensioenuitvoerders hetzelfde proces volgen. Het servicedocument gaat ook in op het laten vervallen van hele kleine pensioenen.


Was dit artikel nuttig?