Skip to Content

Solidariteitsmonitor 2021: Spreiding premies varieert

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Volgens de vandaag gepubliceerde Solidariteitsmonitor over 2021 is de spreiding (premiedifferentiatie) tussen de premies van WA-verzekeringen voor motorvoertuigen, particuliere inboedelverzekeringen en de particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP) ten opzichte van 2020 iets toegenomen. Bovendien neemt de betaalbaarheid van de WA-verzekeringen en de inboedelverzekering iets af. Bij opstalverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen (ORV) zien we een tegenovergestelde beweging: daar is de spreiding juist iets afgenomen en is de betaalbaarheid verbeterd. Als we de spreiding van de premies van alle verzekeringen samen nemen, dan zien we het afgelopen jaar een lichte afname.

Stijging premiedifferentiatie ORV zet niet door

“Het is geruststellend dat de stijging (premiedifferentiatie) van vorig jaar voor ORV zich niet heeft doorgezet en zelfs omslaat in een daling,” vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars in een toelichting op de resultaten. “De resultaten geven geen eenduidig beeld dat de verzekerbaarheid van bepaalde mensen verslechtert, maar wel dat wij de ontwikkelingen  nauwlettend in de gaten moeten houden,” aldus Weurding. Het onderzoek meet premiedifferentiatie en niet de oorzaak daarvan. Dat kan gebruik van data zijn, maar bijvoorbeeld ook toenemende concurrentie. Mochten zich in de toekomst knelpunten voordoen, dan onderzoekt het Verbond de oorzaak daarvan. Verzekeraars benadrukken overigens dat premies op zich uiteen kunnen lopen en dat marktwerking belangrijk en goed is.

Inzicht in solidariteit

Verzekeraars gebruiken data om risico’s van verzekerden in te kunnen schatten. Hiervoor komen steeds meer (grote) databases beschikbaar en worden steeds meer analyses toegepast. Doordat steeds meer grote databases en toepassingen beschikbaar komen, kunnen de ‘hoge risico’s’ en de ‘lage risico’s’ steeds scherper in beeld worden gebracht. Daardoor kunnen – in theorie – de uitersten steeds verder uit elkaar drijven, waardoor bepaalde groepen verzekerden in de toekomst niet meer worden geaccepteerd of alleen tegen zeer hoge premies. Het Verbond beoogt met de Solidariteitsmonitor deze mogelijke ontwikkeling in beeld te brengen. Ook brengt de monitor de afwijzingspercentages (het aantal maatmensen dat niet geaccepteerd wordt voor een bepaalde verzekering) in beeld omdat dit iets zegt over de mate waarin mensen in staat zijn zich te verzekeren: de verzekerbaarheid.

Met de solidariteitsmonitor brengt het Verbond deze mogelijke ontwikkeling in beeld om zo in een vroeg stadium mogelijke problemen met de verzekerbaarheid op te sporen. Daarom staat een afwijkende populatie van ruim 93.000 fictieve maatmensen centraal in de monitor (moeilijk te verzekeren mensen). Voor de monitor berekent MoneyView ruim 4,5 miljoen premies voor vijf veel voorkomende particuliere verzekeringen. De samenstelling van het panel verschilt per jaar, ook omdat MoneyView nieuwe toetreders op de verzekeringsmarkt in de meting betrekt.

Dubbelklik op de afbeelding om te vergroten.


Was dit nuttig?