Stabiliteit belangrijk, wel vaart maken met pensioenstelsel

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
15-09-2015

Na jaren van ingrijpende hervormingen is het tijd voor rust aan het beleidsfront. Het is daarom goed dat de begroting weinig grote verrassingen biedt: bedrijfsleven, samenleving en burgers krijgen zo de gelegenheid om eerdere veranderingen te verwerken. Het is wel van groot belang dat de reeds ingezette hervorming van het pensioenstelsel voortvarend moet worden voortgezet, stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op de begrotingsplannen van het kabinet die vandaag zijn gepresenteerd.

 Alom wordt inmiddels erkend dat het pensioenstelsel niet meer voldoet als gevolg van de grote veranderingen in de economie, de arbeidsmarkt en voorkeuren van deelnemers. Aanpassing van het stelsel draagt bij aan de gewenste stabiliteit in een vergrijsde samenleving. Verzekeraars leveren graag een bijdrage aan de vormgeving hiervan met meer keuzevrijheid voor werkgevers en werknemers.
 
Het Verbond van Verzekeraars is positief over de plannen die het kabinet vandaag heeft gepresenteerd en vindt het bemoedigend dat begroting en economie weer stabiliteit en groei laten zien. Omdat verzekeraars zich richten op de lange termijn – door economische cycli heen – hechten zij in het bijzonder waarde aan een consistent meerjarig beleid. Behoedzaamheid blijft geboden, zeker in het licht van de wereldwijde economische ontwikkelingen en de relatief hoge werkloosheid.


Was dit artikel nuttig?