Start een cybersecurity samenwerkingsverband

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

ICT-structuren zijn sterk met elkaar verweven: dat maakt het noodzakelijk om samen te werken. Om snel dreigingen te kunnen herkennen is het uitwisselen van kennis, informatie over incidenten en expertise van belang.

Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft met behulp van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars een nieuwe handreiking "Start een CSIRT: Collectief samenwerken" ontwikkeld die organisaties helpt bij het starten van een cybersecurity samenwerkingsverband. Met als doel: het verhogen van de digitale weerbaarheid in Nederland.


Was dit artikel nuttig?