Statement Verbond n.a.v. AMweb artikel evaluatie provisieverbod

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Naar aanleiding van publicatie van het artikel op 16 november op AMweb met citaten van directeur Verhage van verzekeringsmaatschappij Nh1816, hecht het Verbond van Verzekeraars eraan mogelijke misverstanden weg te nemen en een duidelijk statement af te geven.

Het Verbond neemt afstand van de vermelde citaten. De suggestie dat sommige verzekeraars binnen de commissie Distributie van het Verbond in relatie tot het intermediair een ongelijk speelveld zouden nastreven, is onjuist en grievend voor de partijen in kwestie. Bij de evaluatie en vormgeving van het toekomstig distributiebeleid vormt het klantbelang een belangrijk uitgangspunt. Ook het borgen van een toekomstbestendig intermediair distributiekanaal is hierbij essentieel. Het Verbond is neutraal wat betreft de keuze van distributiemethoden door zijn leden. Om die reden staat ook het belang van een effectief ‘level playing field’ buiten kijf.

Bijlage: het artikel.


Was dit artikel nuttig?