Statement Verbond n.a.v. uitzending TROS Radar over contra-expertise

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
05-10-2015

Auto-, inboedel- en opstalverzekeraars handelen jaarlijks vele honderdduizenden kleine en grote schades af – vrijwel altijd tot volle tevredenheid van klanten. Dat laat ook het meest recente Klanttevredenheidsonderzoek zien: zo’n 90 procent van de klanten is tevreden over de behandeling van zijn schadeverzekeraar en de hoogte van de schadevergoeding en/of het herstel van de schade. Het televisieprogramma TROS Radar besteedde in een uitzending op maandag 5 oktober aandacht aan contra-expertise en wat je rechten zijn als je het niet eens bent met de door de verzekeraar vastgestelde schade. Soms gaat het mis en is er een verschil van inzicht. Natuurlijk is elke fout en klacht er één teveel. Daarom zijn er ook goede geschillen- en klachtenprocedures bij verzekeraars zelf – en eventueel bij onafhankelijke instanties zoals het Kifid.

Een gedupeerde kan na een schade natuurlijk ook altijd zelf een deskundige inschakelen, een contra-expert. Of de kosten daarvan worden vergoed hangt onder meer af van wat er in de polisvoorwaarden staat – en dat verschilt per verzekeraar en per type polis. Bij grote schades zijn er verzekeraars die actief aandringen op het inschakelen van een contra-expert als extra steun voor de klant. In die situaties waarin door de contra-expert een ander licht op de schadeomvang ontstaat en deze aldus wordt vastgesteld, is de verzekeraar wettelijk verplicht deze naar redelijkheid gemaakte expertisekosten te vergoeden. Dat is ook één van de redenen waarom een verzekeraar zijn of haar klant altijd meteen zal willen helpen met een goede afwikkeling van de schade. Het Verbond benadrukt ook dat een verzekeraar de plicht heeft altijd kritisch naar schadeoorzaak en -omvang te kijken in kader van fraudebestrijding en beheersing van kosten.
 
Uit de uitzending blijkt dat bij een deel van de klanten onduidelijkheid bestaat over het recht op contra-expertise en het proces van schadeafhandeling. Dit is voor het Verbond aanleiding om in overleg met zijn leden en het Nivre bestaande informatie hierover, de Gedragscode schade-expertise organisaties en een consumentenbrochure, opnieuw onder de aandacht te brengen en de communicatie hierover te verbeteren.


Was dit artikel nuttig?