Sterke buffers bij aanvang 2020

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
24-06-2020

De Nederlandse verzekeringsindustrie beschikte over sterke financiële buffers bij de aanvang van 2020. De gemiddelde solvabiliteit voor de gehele sector bedroeg op 1 januari 178 procent. Dat is tien procent minder dan in het voorgaande jaar, maar nog ruimschoots boven de norm. De relatief positieve gang van zaken is deels toe te schrijven aan het uitblijven van zeer grote schades en goede beleggingsresultaten. Wel speelde de aanhoudend lage rente de sector parten. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars.

In 2018 werden schadeverzekeraars geconfronteerd met uitzonderlijke hoge schades (zo’n 500 miljoen euro) vanwege extreem weer. Het afgelopen jaar kende ook stormdagen en dagen met heftige regenval, maar per saldo leidde dat tot een 400 miljoen lagere schadelast dan in 2018. Het resultaat van brandverzekeraars kon bijgevolg weer in zwarte cijfers worden geschreven. Hier speelt ook dat het aantal diefstallen en woninginbraken ten opzichte van het jaar ervoor met 8 procent daalde tot een kleine 39.000.

In de verzekeringssector als geheel was in 2019 sprake van een gemengde ontwikkeling met op onderdelen toe- en afnames van omzet en resultaat. Inkomensverzekeraars zagen hun omzet bijvoorbeeld stijgen, maar boekten een lager resultaat. Na een tegenvallend beursjaar in 2018 verbeterde het beleggingsresultaat bij levensverzekeraars sterk. Maar door de verdere rentedaling moesten zij een forse dotatie aan de voorzieningen doen.

Het premievolume van de branche Motor is in 2019 met 5 procent gestegen naar 5,6 miljard euro. De toename is vooral een gevolg van de wederom toegenomen schadelast die deels nog uit eerdere jaren dateert. Het nettoresultaat verbeterde iets naar 2 procent van de premie (in 2018 was dat 1 procent). In de periode 2015-2017 moest op elke euro premie gemiddeld 7 cent worden toegelegd.

Opmerkelijk is verder de ontwikkeling in de pensioensector. Uit oogpunt van eenvoud, transparantie en kosten stijgt de populariteit van premieovereenkomsten (collectieve beleggingsregelingen) al een paar jaar en die trend zette zich in 2019 versterkt door.

Klik op de afbeelding om het 
'Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2019' te openen.


Was dit artikel nuttig?