Steun voor oproep Deltaplan verkeersveiligheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-11-2016

Alarmerende cijfers in de Risicomonitor Verkeer, die het Verbond vorige week publiceerde. Hieruit blijkt dat het aantal aanrijdingen in 2015 flink is toegenomen. Reden voor het Verbond een volgend kabinet alvast op te roepen met een Deltaplan verkeersveiligheid te komen. Het pleidooi krijgt bijval uit verschillende hoeken.

Veilig Verkeer Nederland: wij doen mee
"Wij doen mee als dit Deltaplan er komt”, zegt directeur Felix Cohen van Veilig Verkeer Nederland.  Verkeersonveiligheid is volgens hem “een maatschappelijk probleem”. “Een probleem dat alleen te verhelpen is als overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én weggebruikers zelf hun verantwoordelijkheid nemen en meer prioriteit geven aan verkeersveiligheid. Ook wij roepen de politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma's verkeersveiligheid een prominentere plek te geven.”

OM: verkeersnormen zijn onvoldoende ingeprent
“Ik roep al jaren dat we naar een soort deltaplan voor verkeersveiligheid toe moeten”, zegt procureur-generaal Rinus Otte van het Openbaar Ministerie. Hij wijst erop dat de meeste verkeersdoden vallen door “door gedrag dat we allemaal plegen”, zoals te hard rijden en gevaarlijk inhalen. “De verkeersnormen zijn onvoldoende ingeprent.” Om dat te veranderen, is volgens hem betere handhaving, maar ook educatie van belang. “Er is een masterplan nodig waarbij politie, justitie, de minister van Infrastructuur en milieu, het Centraal Justitieel Incassobureau, het Verbond van Verzekeraars en anderen samenwerken.”

ANWB: samen werken aan veiliger verkeer
“Uit de cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt wederom dat het niet goed gaat met de ontwikkeling van verkeersveiligheid”, reageert directeur public affairs Ferry Smith van de ANWB. “Wij vinden het belangrijk dat veel partijen - overheden, politiek en private partijen - zich duidelijk uitspreken om het verkeer veiliger te maken en vervolgens inspanningen leveren. De ANWB probeert partijen die de verkeersveiligheid willen verbeteren bij elkaar te brengen om een aantal speerpunten aan te pakken.” Daarbij gaat het onder andere om het op orde krijgen van de ongevallenregistratie, het verbeteren van de veiligheid van infrastructuur en de introductie van een verzekering die veilig rijgedrag beloont.

SWOV: maak er serieus werk van
“Wij onderschrijven het pleidooi dat er een nieuwe impuls nodig is voor de verkeersveiligheid”, zegt directeur Peter van der Knaap van SWOV - Nationaal Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Belangrijke voorwaarden voor zo’n plan is volgens hem dat “maatregelen elkaar op een systematische manier versterken” en het “geen vrijblijvendheid mag uitstralen”. “We moeten ons eraan verbinden en er echt serieus werk van maken, zoals begin jaren 90 met de verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig Wegverkeer is gebeurd. SWOV is op dit moment bezig die visie gereed te maken voor 2030 en wat ons betreft kan dat samengaan met een Deltaplan.”

Lees meer over de risicomonitor en de oproep van het Verbond.


Was dit artikel nuttig?