Skip to Content

Toegang levensverzekeringen voor ex-kankerpatiënten verder verbeterd

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over een verdere verruiming van de toegang tot levensverzekeringen. Eind vorig jaar werd al afgesproken dat ex-kankerpatiënten bij het aanvragen van een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering tien jaar na genezing niet meer hoeven te vermelden dat zij die aandoening hebben gehad. Voor een aantal aandoeningen gaat nu nog kortere termijnen gelden.

De afspraken die minister van Financiën Hoekstra, NFK en het Verbond eind vorig jaar maakten ten aanzien van het schone lei-beleid voor ex-kankerpatiënten zijn nu verder uitgewerkt en gespecificeerd. Zo gaan voor baarmoederhalskanker stadium 1 termijnen van 3 tot 7 jaar gelden. De afgesproken termijnen gelden zowel voor overlijdensrisicoverzekeringen als voor uitvaartverzekeringen met een verzekerd bedrag onder de zogeheten vragengrens. Voor ex-patiënten die jonger dan 21 jaar waren toen ze kanker kregen, gaat een termijn van 5 jaar gelden. Die regeling wordt vastgelegd in een Besluit van de minister en gaat in per 1 januari 2021.

Mijlpaal

Het Verbond en NFK zijn positief over het bereikte resultaat. Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK: "Het besluit dat er nu ligt is echt een mijlpaal waar we ons jarenlang voor hebben ingezet. Het is geweldig dat hier gehoor aan is gegeven en dat ex-kankerpatiënten gebruik kunnen maken van het schone lei-beleid. Dat er voor een aantal kankersoorten kortere termijnen gelden is extra winst. Elke vorm van kanker kent een ander ziektebeloop en het is goed dat daar nu rekening mee wordt gehouden. We hopen dat er in de toekomst meer specifieke tumorsoorten aan de termijnentabel toegevoegd worden."

Koploper in Europa

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: "We zijn blij dat we NFK een voorstel hebben kunnen doen, en dat we op basis daarvan kortere termijnen hebben kunnen vaststellen. Met deze aanpak lopen we voorop in Europa. In andere landen beperkt het schone lei-beleid zich tot verzekeringen die gekoppeld zijn aan een hypotheek. In Nederland is het schone lei-beleid van toepassing op alle ORV’s onder de vragengrens. Bovendien hebben uitvaartverzekeraars aangegeven dat zij zich hier ook bij aansluiten."

Lijst aandoeningen en termijnen

Verbond en NFK hebben zich bij het vaststellen van de lijst met in totaal zeven specifieke aandoeningen waarvoor kortere termijnen gelden gebaseerd op actuele data over de overlijdenskansen van ex-patiënten, onder andere uit de Nederlandse Kankerregistratie. Beide partijen monitoren of er in de toekomst, vanwege verdere medische vooruitgang en nieuw beschikbare data, mogelijkheden zijn voor uitbreiding.

Bekijk de lijst met aandoeningen en termijnen.


Was dit nuttig?