Skip to Content

Toegankelijkheid verzekeringen in pas met inflatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) past de wettelijke vragengrenzen voor levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en inkomensverzekeringen per 1 juli 2023 tussentijds aan, op verzoek van het Verbond van Verzekeraars. De bedragen worden verhoogd met het percentage van de inflatie, om te voorkomen dat de toegankelijkheid van deze verzekeringen door de relatief hoge geldontwaarding wordt beperkt.

De wettelijke vragengrens staat in de Wet op de medische keuringen. Onder dit bedrag mogen verzekeraars minder vragen bij de beoordeling van aanvragen van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zo mag niet worden gevraagd naar een genetische aanleg. Ook wordt de grens gehanteerd bij de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiƫnten. Boven de vragengrenzen kan aanvullende informatie worden gevraagd.

Tussentijdse verhoging

De eerstvolgende reguliere aanpassing van de vragengrens aan de consumentenprijsindex zou pas in 2025 plaatsvinden. Omdat de inflatie het afgelopen jaar meer dan tien procent bedroeg, heeft het Verbond de minister voorgesteld om de vragengrens eenmalig tussentijds te verhogen. Zo sluiten de grensbedragen beter aan bij de huidige economische ontwikkelingen.

Nieuwe vragengrens

De nieuwe bedragen gaan in per 1 juli 2023. Voor levensverzekeringen wordt de vragengrens verhoogd van 294.803 euro naar 328.131 euro. Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaat de vragengrens voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid omhoog van 42.745 naar 47.578 euro. Voor de daaropvolgende jaren van arbeidsongeschiktheid gaat een bedrag van 31.851 euro gelden (dat was 28.616 euro).


Was dit nuttig?