Toolbox versnellingsaanpak asbestdaken sanering beschikbaar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Nederland in 2024 asbestdakenvrij. Om dit doel te halen is samenwerken en innoveren van belang. Tijdens het Nationale AsbestFeitenCongres is de toolbox Versnellingsaanpak asbestdaken sanering overhandigd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het is tijd voor actie!

Verbod op astbestdaken
Naar alle waarschijnlijkheid worden asbestdaken met ingang van 2024 verboden, maar op dit moment ligt er nog ongeveer 80 tot 90 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken in Nederland. Dus om ervoor te zorgen dat er over zes jaar geen asbestdaken meer zijn, moet er nog heel veel gebeuren. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau voor de versnelling van asbestdaken sanering opgericht. Het Programmabureau stimuleert en monitort de versnelling van het proces.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept gemeenten nu op om met de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering aan de slag te gaan. En om de klus te klaren is bewustwording en samenwerking essentieel.

Inhoud toolbox
De toolbox is verdeeld in vier categorieƫn:

  1. Bewustwording en communicatie. Deze tools maken dakeigenaren bewust van het belang van sanering. Online check bij milieu centraal. Ook meer info over astbestdaken en wat er bij sanering komt kijken.
  2. Financiƫle arrangementen. Deze arrangementen helpen om de sanering financieel mogelijk te maken. Het bevat voorbeelden van koplopergemeenten en provincies die al regelingen hebben. Ook de markt ontwikkelt manieren om sanering beter en sneller mogelijk te maken.
  3. Gezamenlijke uitvoering (collectieven). Het collectief aanpakken draagt bij aan de versnelling en leidt tot kostenbesparing. Er zijn al een aantal versnellingsinitiatieven bedacht.
  4. Inventarisatie en monitoring: Deze tool bevat een kaart met verdachte asbestdaken. Het is mogelijk om zelf een inventarisatie te doen en dakeigenaren kunnen vervolgens gericht worden benaderd. Op basis daarvan kunnen er collectieven worden gevormd. Provincies hebben al diverse hulpmiddelen ontwikkeld die gemeenten kunnen gebruiken.

Samen aan de slag voor een asbestdakenvrij Nederland!
www.asbestversnelling.nl


Was dit artikel nuttig?