Tuchtraad doet uitspraak over ontvankelijkheid klagers

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

In zaak 2017-014 oordeelde de Tuchtraad recent ambtshalve over de ontvankelijkheid van een klaagster die geen belanghebbende terzijde stond. Kifid oordeelde eerder dat de gevolmachtigde van een verzekeraar een bepaling in de polisvoorwaarden had die in strijd was met de wet.

De klaagster vond dat dit tuchtrechtelijk verwijtbaar was. De Tuchtraad stelde vast dat de klaagster in dit geval geen klacht namens een in het reglement genoemde belanghebbende heeft ingediend. Er moet tussen de belanghebbende en klaagster die een belanghebbende bijstaat, een concrete, aan een bepaalde kwestie ontleende band bestaan. Nu dat niet het geval is, is de klaagster niet ontvankelijk en neemt de Tuchtraad de klacht niet verder in behandeling.  Een geanonimiseerde versie van de uitspraak is terug te vinden op de website van de Tuchtraad.

Wat doet de Tuchtraad nu eigenlijk?
Het verzekeringstuchtrecht is door de leden van het Verbond van Verzekeraars in het leven geroepen. De belangrijkste taak van de Tuchtraad is erop toe te zien dat de leden van het Verbond van Verzekeraars zich zorgvuldig en fatsoenlijk gedragen. Dat wil zeggen dat verzekeraars tegenover consumenten de goede naam en het aanzien van de bedrijfstak van het verzekeringsbedrijf in stand houden. Ook oordeelt de Tuchtraad over klachten met betrekking tot het naleven van de Gedragscode Verzekeraars. De Tuchtraad heeft een andere rol dan het Kifid. De Tuchtraad doet geen (civielrechtelijke) uitspraak over de aansprakelijkheid van partijen of over uitleg van wettelijke of contractuele bepalingen. De Tuchtraad is ook geen beroepsinstantie waaraan de uitspraken van de Geschillencommissie van het Kifid kunnen worden voorgelegd. Het Reglement van de Tuchtraad kent wel de mogelijkheid van een doorverwijzing door de Geschillencommissie naar de Tuchtraad voor een tuchtrechtelijke beoordeling. Dat kan zowel direct (als de klacht uitsluitend tuchtrechtelijke aspecten bevat) als na afloop van een procedure bij de Geschillencommissie. Wanneer de Tuchtraad een klacht gegrond verklaart, kan het bestuur van het Verbond van Verzekeraars een maatregel opleggen voor de overtreding van het tuchtrecht.

Meer informatie op onze webpagina over Klachten en Tuchtrecht.


Was dit artikel nuttig?