Tuchtraad publiceert jaarverslag 2019

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
08-02-2021

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) heeft het jaarverslag 2019 gepubliceerd. In dat jaar is de Tuchtraad elf keer in een zitting samengekomen en zijn er in acht zaken uit 2018 uitspraken gedaan.

In 2019 zijn er vijf in dat jaar voorgelegde zaken met een uitspraak afgerond. In 2019 zijn negentien nieuwe zaken aan de Tuchtraad voorgelegd.

In de inleiding van het jaarverslag over 2019 gaat de voorzitter, mr. E.M. Wesseling-van Gent, in op het te traag behandelen van schade en klachten en het laat reageren door verzekeraars op brieven van klagers. De voorzitter geeft aan dat het niet, of pas maanden later beantwoorden van klachten zeer ernstig is, zeker wanneer het letselschadezaken betreft. De verzekeraar in de betreffende zaak heeft een waarschuwing gekregen. Wesseling-van Gent onderstreept het belang van een zorgvuldige en fatsoenlijke behandeling van claims en klachten waarbij de verzekeraar ‘laat blijken zich rekenschap te geven van de belangen van alle betrokken partijen.’


Was dit artikel nuttig?