Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel ‘Waardeoverdracht klein pensioen’. Het Verbond steunt het wetsvoorstel en is content dat het met een ruime meerderheid is aangenomen.

Het ‘wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen’ heeft als doel een automatische waardeoverdracht mogelijk te maken van een klein pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder in plaats van afkoop van het kleine pensioen. Op die manier behoudt het pensioen zijn bestemming. En worden kleine pensioenaanspraken samengevoegd tot een meer volwaardig pensioen. In de aanloopfase heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie diverse malen geconsulteerd.

Tot tevredenheid van het Verbond heeft de Kamer ook ingestemd met twee amendementen. Allereerst wordt geregeld dat een pensioenuitvoerder, na minimaal vijf pogingen tot automatische waardeoverdracht te hebben ondernomen in een periode van minimaal vijf jaar, het pensioen alsnog mag afkopen. Hiermee wordt voorkomen dat pensioenuitvoerders tot aan de pensioendatum deze kleine pensioenen moeten blijven administreren en daar kosten voor maken.

Het tweede amendement regelt dat de ‘harde knip’ tussen bestaande en nieuwe kleine pensioenen wordt aangebracht per 1 januari 2018 in plaats van per 1 januari 2017. De terugwerkende kracht verdwijnt, waardoor communicatie uit het verleden niet hoeft te worden herroepen.

In een aangenomen motie vraagt de Kamer de minister te onderzoeken of hij pensioendeelnemers de mogelijkheid kan bieden om de waarde over te dragen naar een pensioenuitvoerder naar keuze.


Was dit artikel nuttig?