Uitspraken Tuchtraad

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
09-10-2017

De Tuchtraad deed recent twee uitspraken waarbij de ene klacht gedeeltelijk gegrond verklaard werd en de andere ongegrond.

In uitspraak 2017-011 oordeelde de Tuchtraad dat de verzekeraar in moet staan voor uitvoering van rechtsbijstand derden. In deze zaak had de rechtsbijstandsverzekeraar de rechtshulp uitbesteed aan een externe partij. Ook waren interne juristen bij betrokken bij de rechtshulp. In deze zaak heeft de verzekeraar niet zelf de regie gehouden. Op bepaalde momenten had de verzekeraar in deze zaak moeten ingrijpen. De rechtshulp voldeed inhoudelijk niet, de communicatie verliep moeizaam en de doorlooptijden waren te lang. De verzekeraar mag hierop worden aangesproken. Ongegrond is de klacht over de wijze van klachtbehandeling door de verzekeraar zelf. De behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden door een andere persoon dan degene die als behandelaar betrokken is geweest bij het dossier waarover de klacht gaat. Naar aanleiding van deze uitspraak van de Tuchtraad heeft het Verbondsbestuur de betreffende verzekeraar een waarschuwing opgelegd.

In uitspraak 17-013 verklaarde de Tuchtraad de klacht ongegrond. De uitvaartverzekeraar had in deze zaak een wijziging aangebracht in de methode voor het berekenen van de kosten die bij aankoop en het premievrij maken in rekening worden gebracht. Daarbij werd in de communicatie onterecht de indruk gegeven dat de wijzigingen alleen verbetering voor de verzekeringsnemers zouden brengen. De Tuchtraad zag deze uitlatingen nog niet als tuchtrechtelijk verwijtbaar omdat verzekeringsnemers meteen doorverwezen werden naar hun persoonlijke pagina om de gevolgen voor hun eigen verzekering in te zien. Ook stemde de AFM vooraf in met de gekozen aanpak van de verzekeraar.

De Tuchtraad Financiƫle Dienstverlening (Assurantiƫn) is in 2008 opgericht als opvolger van de Raad van Toezicht Verzekeringen en toetst klachten op basis van de bindende zelfregulering van het Verbond, zodat het handelen van de verzekeringsbranche kan worden getoetst en gecorrigeerd. Een goed naleving van de zelfregulering is essentieel om het vertrouwen van consumenten en stakeholders te winnen en te behouden. De raad bestaat uit een groep van negen onafhankelijke rechters, waarvan er vijf bij een zitting aanwezig zijn. Els Wesseling-van Gent (advocaatgeneraal bij de Hoge Raad) is voorzitter.

De uitspraken van de Tuchtraad zijn na te lezen op www.tuchtraadfd.nl.


Was dit artikel nuttig?