Uitstel Brexit tot 31 oktober

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
12-04-2019

31 oktober 2019. Tot die datum hebben de Britten uitstel gekregen van de Brexit van de Europese regeringsleiders. Hierdoor is een 'no deal-Brexit' voorlopig afgewend.

De Franse president Macron heeft afgedwongen dat op de volgende reguliere EU-top van eind juni de stand van zaken rond de Brexit aan de orde komt. Deze evaluatie is bedoeld om na te gaan of de Britten hun beloften waarmaken rondom het Brexitproces en de druk op de ketel te houden. Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, heeft benadrukt dat er niet opnieuw onderhandeld kan worden over het terugtredingsakkoord.

Geen nieuwe Britse Eurocommissaris

Door de nieuwe Brexitdatum moeten de Britten meedoen aan de Europese verkiezingen van eind mei, tenzij het May lukt vóór 22 mei de deal geratificeerd te krijgen (wat niet in de lijn der verwachting ligt). Een nieuwe Eurocommissaris hoeven de Britten niet voor te dragen, dat komt pas na 1 november aan de orde dus ná de Britse vertrekdatum van 31 oktober. Volgens het besluit van de Europese Raad, kan het uittredingsakkoord op een eerdere datum van kracht worden, indien de ratificatieprocedures in de EU lidstaten en het VK vóór 31 oktober zijn voltooid.

Uitwisselen persoonsgegevens

Als het VK de Europese Unie verlaat zonder afspraken, dan heeft dat direct gevolgen voor hoe verzekeraars persoonsgegevens verwerken. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Nederlandse verzekeraars uitwisselen met hun Britse vestigingen, gegevens die bewaard worden in een datacentrum in het VK of de uitbesteding van data (salaris- of personeelsadministratie) aan een bedrijf in het VK.

Standard contractual clauses

De European Data Protection Board, waar alle nationale privacytoezichthouders in verenigd zijn, geeft aan dat data-doorgifte naar het VK gebaseerd worden op vier pijlers: standaard of ad hoc privacy-bepalingen, bindende regels van de onderneming, gedragscodes en certificeringsmechanismen en de GDPR-uitzonderingen (onder andere expliciete toestemming en uitvoering bestaand contract). Verzekeraars dienen via standard contractual clauses (een standaard overeenkomst door de Europese Commissie opgesteld) vast te leggen welke persoonsgegevens ze delen met welke organisatie in het VK en voor welk doel.

Voorbereidingen no-deal Brexit afgerond

In een nieuwe mededeling van de Europese Commissie van 10 april stelt de Commissie dat de voorbereidingen voor een no-deal Brexit zijn afgerond. In het geval van een no-deal geeft de Commissie nadere uitleg over de privacy-aspecten. Er zijn enkele manieren om data-uitwisseling met het VK na een no-deal mogelijk te maken: Standard Contractual Clauses, Binding Corporate Rules, Gedragscodes en Uitzonderingen. De EC adviseert de laatstgenoemde uitzonderingen terughoudend uit te leggen en toe te passen.

Themapagina Brexit

Bezoek de Themapagina Brexit voor meer informatie over hoe verzekeraars zich kunnen voorbereiden op de Brexit.


Was dit artikel nuttig?