Uitvaarten voor levenloos geboren kinderen verdubbeld

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Ouders kunnen hun levenloos geboren kind sinds februari laten registreren in de Basisregistratie Personen. Een logische stap die past bij een trend waar verzekeraars al eerder op anticipeerden. Sinds 2013 vergoeden zij het afscheid van kinderen die na twintig weken levenloos worden geboren. “Ook als ouders na twaalf weken zwangerschap de vrucht verliezen, kunnen ze bij ons kiezen voor een uitvaart.”

DELA-directeur Edzo Doeve maakt van zijn hart geen moordkuil en noemt het “heel jammer” dat het zo lang heeft geduurd voordat doodgeboren kinderen worden erkend door de wet. “Het zou heel vanzelfsprekend moeten zijn. Vanaf het prille begin van een zwangerschap maakt een kind immers al onderdeel uit van het gezin. We moeten in Nederland veel minder de wet als norm nemen en ons laten leiden door de maatschappelijke normen die steeds meer opschuiven.”

24 weken
Gemiddeld verzorgt DELA zo’n 160 uitvaarten per jaar voor levenloos en te vroeg geboren baby’s. Vorig jaar waren dat er 155 en een jaar daarvoor 180. Doeve: “Als we terugkijken tot 2013, dan is het aantal meer dan verdubbeld.”
Doeve weet waar hij over praat. Hij was als voorzitter van het Platform Uitvaartverzekeringen van het Verbond nauw betrokken bij de besluitvorming om de zogenoemde 24-wekengrens bij uitvaarten los te laten. Volgens de Wet op de Lijkbezorging moeten ouders een kind dat na 24 weken zwangerschap levenloos wordt geboren, altijd begraven of cremeren. De meeste uitvaartverzekeraars gebruikten in hun voorwaarden ook die grens. Tot 1 januari 2013. Toen hebben uitvaartverzekeraars toegezegd om ook onder die 24-wekengrens dekking te bieden, in ieder geval vanaf 20 weken. “Sinds die datum hanteren wij bij DELA helemaal geen grens meer”, aldus Doeve. “Maatschappelijke normen veranderen en wij gaan daarin mee.”

Intiem afscheid
In de dagelijkse praktijk zijn er verschillen tussen de uitvaart van een voldragen baby en een kind dat na twintig weken levenloos wordt geboren. “Bij een voldragen zwangerschap van veertig weken is er eerder sprake van een complete uitvaart, terwijl ouders die na twintig weken zwangerschap hun kind verliezen, de voorkeur geven aan een intiem afscheid. De laatste jaren merken wij ook dat ouders in toenemende mate kiezen voor de zogenoemde wateropbaring. Als een te vroeg geboren kind in water wordt opgebaard, is dat over het algemeen mooier”, besluit Doeve, die tot slot benadrukt dat er “veel meer vormen en rituelen beschikbaar zijn die een passend afscheid mogelijk maken”.

Het Verbond van Verzekeraars adviseerde zijn uitvaartleden om vanaf 1 januari 2013 een 20-weken grens te hanteren. Dat leek, mede na overleg met onder meer de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, de meest natuurlijke grens. Dat betekent dat uitvaartverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond een eventuele uitvaart van levenloos geboren kinderen van 20 weken vergoeden. DELA heeft ervoor gekozen om helemaal geen grens te hanteren.


Was dit artikel nuttig?