Skip to Content

Update UBO-register

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Wat betekent de nieuwe overgangsregeling voor levensverzekeraars die momenteel geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO-register?

Per 1 juni 2024 kan een Wwft-instelling bij de nieuwe cliënt een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen. De cliënt vraagt dit uittreksel op zijn beurt op bij de KvK. Deze overgangsregeling vervangt per 1 juni de oude regeling waarmee een Wwft-instelling via de bevestigingsmail van de KvK een UBO-registratie kon vaststellen. Zodra een Wwft-instelling is aangesloten op het UBO-register, geldt de wettelijke verplichting van artikel 4 lid 2 Wwft. Dit betekent dat de instelling het UBO-register zelf dient raad te plegen. Naar verwachting is het vanaf dat moment ook weer mogelijk om onjuiste UBO-gegevens te melden aan de KvK.

Geen gevolgen voor bestaande cliënten

De overgangsregeling heeft geen gevolgen voor bestaande cliënten van Wwft-instellingen. Als een Wwft-instelling heeft vastgesteld dat een UBO geregistreerd is (bijvoorbeeld op basis van de bevestigingsmail van de KvK), dan is het niet nodig een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op te vragen bij de cliënt.

UBO-register als hulpmiddel

Op grond van artikel 3 Wwft is een Wwft-instelling verplicht om cliëntenonderzoek uit te voeren. Bij dit onderzoek moet een Wwft-instelling onder meer de (pseudo-)UBO(‘s) van een cliënt identificeren en redelijke maatregelen nemen om de identiteit te verifiëren. Let wel, informatie uit het UBO-register dient slechts als hulpmiddel. Om te bepalen of iemand daadwerkelijk een UBO is, dient de Wwft-instelling altijd eigen onderzoek uit te voeren. Naast de informatie van de KvK kan een Wwft-instelling zich ook (afhankelijk van de rechtsvorm van de cliënt) baseren op statuten, aandeelhoudersregisters, certificaathoudersregisters, maatschapscontracten, enzovoort. Bovendien toont een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register alleen aan dat een UBO geregistreerd is in het UBO-register.

Meer informatie over de stand van zaken en het aansluiten van levensverzekeraars op het UBO-register staat in de Kamerbrief over dit onderwerp. 


Was dit nuttig?