Verbond, Adfiz en OvFD akkoord met Refertemodel SWO

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Adfiz, OvFD en het Verbond hebben een akkoord bereikt over de tekst van het Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst (Refertemodel SWO). De drie brancheorganisaties vinden dat het Refertemodel SWO veel moderne bepalingen bevat die het intermediair en de verzekeraars in staat stellen om de klant samen te bedienen, met uiteraard duidelijke eigen verantwoordelijkheden.

Basis gelegd in de MoU
Het Refertemodel SWO is gebaseerd op de uitgangspunten die Adfiz, OvFD en het Verbond eerder hebben vastgelegd in de marktbreed geconsulteerde Memorandum of Understanding (MoU). Bij het herijken van de samenwerkingsafspraken stond voor de brancheorganisaties centraal hoe aanbieders en adviseurs/bemiddelaars zo kunnen samenwerken, dat de dienstverlening aan de klant voldoet aan zijn wensen. Veranderend klantgedrag en verandering in bedieningsmogelijkheden maakten deze herijking van de afspraken noodzakelijk.

Refertemodel SWO: 28 thema’s
In het Refertemodel SWO zijn in totaal 28 thema’s opgenomen die ingaan op non-concurrentiële aspecten in de samenwerking. De thema’s volgen het klanttraject van advisering, bemiddeling tot onderhoud met als startpunt de wensen van de klant. Het kader bij de thema’s die zijn uitgewerkt is de Wft en andere wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het beschikbaar stellen van productinformatie in de fase van advisering en premie-incasso gedurende de looptijd van het product.
Een ander uitgangspunt is dat het model flexibel is. Het Refertemodel SWO bevat thematische ‘bouwstenen’ die kunnen worden gebruikt in een eigen SWO. Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars wijzen erop dat het een niet-bindend Refertemodel is dat eenduidig richting kan helpen geven aan de samenwerking. Gelet op mededingingswetgeving kunnen partijen een eigen keuze maken of ze het Refertemodel of bouwstenen hieruit volgen.

Vervolgtraject
Het Verbond, Adfiz en OvFD beginnen in 2016 nieuwe onderhandelingen over een aantal thema’s die in de markt spelen (en ook uit de consultatie van de MoU naar voren kwamen). Hierbij kan worden gedacht aan het thema commercieel gebruik van klantgegevens. Als er een akkoord is bereikt op dergelijke thema’s, dan zal het als een addendum bij het Refertemodel SWO worden opgenomen. Los van het refertemodel SWO willen partijen ook overleggen over oplossingen voor het thema toegang tot aanbieders.

Verbond: proces uitdagend, maar ook mooi
Directeur Leo de Boer van het Verbond verwacht dat er in de markt gebruik zal worden gemaakt van het Refertemodel, al zal zeker niet iedereen alles kunnen overnemen. “Dat is ook prima en partijen kunnen afwijken.” De Boer beaamt dat het proces de nodige tijd heeft gekost, omdat sommige thema’s technisch of politiek lastig lagen. “Het onderhandelen met 200 verzekeraars aan de ene kant en meer dan 1000 partijen aan de andere kant is best uitdagend, maar ook mooi. De totstandkoming van het model onderstreept de goede relatie tussen de koepels, anders was het nooit gelukt.”


Was dit artikel nuttig?