Verbond: betere vergelijkbaarheid rond variabel pensioen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-04-2019

Verzekeraars willen de informatieverstrekking rondom het variabel pensioen verder uniformeren om ervoor te zorgen dat flexibele pensioenen eenvoudiger toegankelijk en beter vergelijkbaar worden voor grotere groepen deelnemers. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een vandaag gepubliceerd position paper over de toekomst van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp), die binnenkort wordt geëvalueerd.

Mogelijkheid tot doorbeleggen
De Wvp biedt pensioendeelnemers sinds ruim twee jaar de mogelijkheid om na pensioendatum te blijven doorbeleggen, als alternatief voor het aankopen van een vaste pensioenuitkering. Enkele duizenden deelnemers hebben inmiddels de voorkeur gegeven aan een variabel pensioen dat in de basis hoger uitvalt, maar in de toekomst kan variëren. Het overgrote deel van de werknemers in een premieregeling maakt bij pensionering nog geen keuze en krijgt een vaste uitkering (de zogeheten default).

Inventarisatie
DNB heeft vorig jaar in samenwerking met de AFM een inventarisatie gedaan bij verzekeraars naar de verwachte marktontwikkeling van vaste en variabele pensioenuitkeringen en daarbij geconstateerd dat de ruimte die de wet biedt in de praktijk heeft geleid tot een divers en voor de consument minder goed te vergelijken productaanbod. Zo zijn er diverse keuzemogelijkheden om een variabele uitkering vorm te geven wat betreft beleggingsrisico, langlevenrisico, kosten, spreiding van resultaten en de vooraf ingerekende vaste daling.

Goede informatievoorziening
Het Verbond hecht aan goed vergelijkbare informatie bij de keuze voor een vast of variabel pensioen, zeker naarmate meer deelnemers ook zonder ondersteuning van een adviseur hun keuze willen bepalen. Het Verbond kondigt aan daarvoor gestandaardiseerde vragenlijsten en informatietools te willen ontwikkelen.

Passend aanbod
De keuze tussen een vaste en variabele uitkering is in principe definitief en dat kan voor deelnemers een belemmering zijn om te kiezen voor een variabele uitkering, die meer onzekerheid geeft, maar voor deze deelnemers misschien wel passender zou zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat de situatie van de deelnemer dusdanig wijzigt, dat een ander product of een andere productvariant, met minder risico toch beter past. In die gevallen is het wenselijk dat het wettelijk mogelijk wordt om (met de nodige nader te formuleren waarborgen en zorgvuldige procesafspraken) eenmalig te switchen van een variabele uitkering naar een vaste uitkering. Het Verbond gaat met de wetgever en de toezichthouder in gesprek hoe dit verder vorm kan worden gegeven.

Het Verbond van Verzekeraars zet zijn ideeën over de doorontwikkeling van verbeterde premieregelingen uiteen in het position paper: ‘Visie op een bestendige en duurzame groei van de variabele pensioenuitkering’.


Was dit artikel nuttig?