Verbond blij met nieuwe wet Affectieschade

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-04-2018

Naasten van slachtoffers krijgen meer duidelijkheid over de vergoeding van affectieschade. Het Verbond staat daarom positief tegenover de invoering van de wet Affectieschade, waarmee de Eerste Kamer vandaag unaniem heeft ingestemd.

Geen enkele financiële vergoeding kan het leed van nabestaanden van slachtoffers compenseren, benadrukt het Verbond. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat compensatie wél een belangrijke rol speelt in de erkenning van datzelfde leed. Nu de wet is aangenomen en per 1 januari 2019 in gaat, kunnen nabestaanden van slachtoffers een vergoeding krijgen voor affectieschade.

Duidelijkheid
Het Verbond staat achter de invoering van de wet. Verzekeraars vinden het goed dat hiermee duidelijkheid wordt geboden aan (nabestaanden van) slachtoffers en verzekeraars over het recht op én de omvang van de vergoeding.
Het wetsvoorstel kent een zogeheten ‘vaste kring van gerechtigden’, de directe naasten, en er zijn genormeerde bedragen opgenomen. Voor ernstig en blijvend letsel is aansluiting gezocht bij een percentage blijvend functioneel verlies, zoals gehanteerd wordt in de American Medical Association-guides (AMA-guides). Dat geeft snel duidelijkheid voor alle partijen en hiermee worden langdurige discussie voorkomen.

Schadelast
Verzekeraars verwachten wel dat de wet Affectieschade zal leiden tot een verhoging van de schadelast voor verzekeraars. Naar schatting komt dat bij de autoverzekeraars (WA) neer op een stijging van minimaal drie procent. De impact voor medische aansprakelijkheidsverzekeraars is mogelijk hoger en wordt geschat op circa vijftien procent van de letselschadelast. De minister heeft eerder bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer toegezegd dat dit zal worden meegenomen in de evaluatie van de wet.


Was dit artikel nuttig?