Verbond: duidelijkheid over vergoeding contra-expert

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
22-12-2015

Verzekeraars komen met Meldpunt Misstanden Contra-expertise.

Verzekeraars gaan duidelijkheid bieden over de vergoeding van contra-expertise. Het Verbond roept particuliere schadeverzekeraars op bij inschakeling van een contra-expert voor het vaststellen van materiële schades, in ieder geval de kosten te vergoeden tot de kosten van inschakeling van de eigen expert. Voor compensatie van eventuele meerkosten kijken verzekeraars naar de redelijkheid daarvan. Het Verbond komt daarnaast met een Meldpunt Misstanden Contra-expertise. Dat meldpunt moet de kwaliteit en inzet van contra-experts waarborgen en ongewenste praktijken zoals “ambulance chasing” aan de kaak stellen.

De verzekeringssector wil met dit kader de onduidelijkheid wegnemen die de laatste maanden is ontstaan over de vergoeding van contra-experts. Uit de wet volgt dat de redelijke kosten ter vaststelling van de schade door de verzekeraar moeten worden vergoed. Of de inzet en daarmee ook de kosten van een contra-expert redelijk is, is afhankelijk van de beoordeling van het individuele geval. De te vergoeden kosten mogen niet op voorhand worden gemaximeerd. Dit blijkt uit een recente toelichting van minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen.

Houvast en richting
De huidige wettelijke norm stelt slechts dat “de redelijke kosten ter vaststelling van de schade voor vergoeding in aanmerking komen”. Daarbij wordt de contra-expert in de wet in het geheel niet genoemd. Welke kosten redelijk zijn, is volgens de minister ter beoordeling aan de rechter. Verzekeraars willen klanten echter meer houvast en richting bieden. Wie na een schade zelf redelijkerwijs een deskundige wil inschakelen, moet kunnen rekenen op een vergoeding tot minimaal de kosten van de eigen expert van de verzekeraar, vindt het Verbond. Zo weet de klant waar hij of zij aan toe is. Zijn de kosten voor een dergelijke second opinion hoger, dan kan compensatie van het meerdere worden getoetst aan de redelijkheid: de inschakeling van de expert moet te allen tijde redelijk zijn, evenals de omvang van de gemaakte kosten.

Duidelijk over kosten
Om de regeling voor verzekerden nog consumentvriendelijker te maken, zal de verzekeraar op verzoek van de klant die een deskundige wil inschakelen ook duidelijk en transparant moeten zijn over de kosten van de eigen expert in de betreffende zaak. Dan weet de verzekerde vooraf welke kosten zeker worden vergoed, en welke kosten daarboven worden getoetst aan de redelijkheid. Het Verbond komt de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering met een voorstel om de Gedragscode schade-expertise hierop aan te passen: de verzekeraar moet zijn verzekeringsnemer op diens verzoek adequaat informeren.

Tevredenheid
Verzekeraars hebben de plicht om altijd kritisch naar schadeoorzaak en -omvang te kijken – om premies betaalbaar te houden en fraude uit te bannen. Jaarlijks handelen schadeverzekeraars vele honderdduizenden schades af, vrijwel altijd tot volle tevredenheid van klanten. Recente klanttevredenheidsonderzoeken laten zien dat zo’n 90 procent van de klanten tevreden is over de behandeling van zijn schadeverzekeraar en de hoogte van de uitkering en/of het herstel van de schade. Een gedupeerde kan na schade, bijvoorbeeld een grote brand, altijd zelf een deskundige inschakelen. Bij grote schades zijn er ook verzekeraars die actief aandringen op het inschakelen van een deskundige voor een second opinion.

Meldpunt contra-expertise
Het Verbond krijgt geregeld signalen én klachten van klanten die uit het niets worden benaderd door bureaus, die alarmsites gebruiken om te kijken waar hulpdiensten zoals de brandweer actief zijn geweest. Verzekeraars verwerpen deze vorm van acquisitie die de toets van redelijkheid vaak niet doorstaat. Ook komen er klachten over excessieve adviestarieven. Om deze ongewenste verschijnselen tegen te gaan en de kwaliteit van contra-expertise te bevorderen opent het Verbond voor zijn leden een Meldpunt Misstanden Contra-expertise. Met het meldpunt wil het Verbond een inventarisatie maken van de misstanden.


Was dit artikel nuttig?