Verbond: Goed als overheid meer doet tegen cybercrime

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
14-03-2017

D66 riep onlangs op tot een deltaplan cybersecurity en wil hier jaarlijks 125 miljoen euro voor vrijmaken. Het Verbond van Verzekeraars is blij met de oproep. Cybercrime is een serieus probleem voor Nederlandse burgers en bedrijven en het zou in het algemeen goed zijn als de overheid meer doet om het risicobewustzijn te vergroten.

Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven is het belangrijk dat Nederland zich goed wapent tegen cybercrime en zijn daar maatregelen voor nodig: "Cybercriminaliteit is een steeds grotere dreiging voor onze nationale veiligheid. Met één druk op de knop kunnen criminelen onze vitale infrastructuur platleggen. Digitale bedrijfsspionage vormt een reële dreiging en gewone Nederlanders komen vroeg of laat in aanraking met internetoplichters."

Kwaliteitseisen aan software
Volgens het Verbond moet de overheid bij de aanpak van cybercrime een aanjagende rol vervullen en de publiek-private samenwerking opzoeken. In het plan van D66 staan meerdere maatregelen die hierbij van essentieel belang zijn, zoals het investeren in kennis en bewustwording, het doorlichten van vitale infrastructuur en het stellen van kwaliteitseisen aan software.
 
Wat het Verbond ook aanspreekt, is dat de overheid volgens het voorstel van D66 niet alleen zichzelf, maar ook burgers en ondernemingen betere bescherming moet bieden. Daarbij is zowel aandacht voor het voorkomen van cybercrime (het stellen van kwaliteitseisen aan software) als voor het bestrijden daarvan (extra investering in de politie).

Cyberverzekeringen
Het Verbond heeft al geruime tijd aandacht voor cybercrime en verzekeringen hiertegen. Particulieren en bedrijven in Nederland ondervinden steeds meer hinder van deze vorm van criminaliteit. Deloitte schat het totale waardeverlies door cyberrisico’s voor de grootste Nederlandse bedrijven en de overheid op 10 miljard euro per jaar. Tegelijkertijd is het verzekeren van cyberrisico’s nog lang niet vanzelfsprekend.
 
Het Verbond zet zich in om het risicobewustzijn rond cyberdreigingen te vergroten, met name door aan te haken bij bestaande initiatieven van overheid, MKB-Nederland en consultants. Zo deed het mee aan de campagne Veilig Zakelijk Internetten van MKB-Nederland. Daarnaast wil de brancheorganisatie het aanbod van cyberverzekeringen stimuleren. In overleg met het Verbond voert de Vereende een haalbaarheidsstudie uit naar het gezamenlijk investeren in kennisontwikkeling en de ontwikkeling van een risicomodel en een basiscyberverzekering voor het MKB.


Was dit artikel nuttig?