Verbond: inzetten op verbetering kwaliteit advies

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
23-04-2015

Het is verheugend dat de kwaliteit van het advies bij de aanschaf van hypotheken aanzienlijk is verbeterd, maar ten aanzien van de advisering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen (AOV) is er nog ruimte voor vooruitgang. Het Verbond van Verzekeraars gaat daarom met de branchevereniging van adviseurs Adfiz en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bespreken op welke wijze ook bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de kwaliteit een impuls kan krijgen.

Het Verbond onderschrijft het belang van goed advies en een zorgvuldige vastlegging van de klantwensen omdat zowel hypotheken als arbeidsongeschiktheidsverzekeringen adviesgevoelige financiële producten zijn. Sinds de invoering van het provisieverbod zit de klant zowel bij de keuze als bij de vergoeding van de adviseur ‘aan het stuur’. De AFM constateert bij de advisering over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niettemin met name tekortkomingen in de vastlegging van alle relevante informatie in het adviesdossier zodat achteraf niet goed is te beoordelen of aan alle voorwaarden is voldaan.
 
Het Verbond en Adfiz gaan met de AFM bespreken op welke wijze deze procedures beter geborgd kunnen worden. Het Verbond werkt los daarvan aan de introductie van een ‘verzekeringskaart’ voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waarop voor de klant in één oogopslag duidelijk is te zien welke elementen wel en niet verzekerd zijn. Uit praktijktesten met consumenten blijkt dat deze kaart een beter inzicht geeft in de polisvoorwaarden en de consument helpt bij het maken van een bewuste keuze, al dan niet in overleg met een adviseur. Invoering is voorzien in de loop van 2016.


Was dit artikel nuttig?