Verbond kritisch op voorgenomen Beleidsregel incident

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-09-2015

Deze week uitte het Verbond kritiek op de voorgenomen Beleidsregel incident Wft/Bgfo die de AFM ter consultatie heeft aangeboden. “Voornaamste punt is dat het begrip ‘incident’ in het Bgfo te ver wordt opgerekt”, aldus Verbondsdirecteur Leo De Boer.

In het bestaande Bgfo (Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen) wordt een ‘incident’ gedefinieerd als ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming. In de beleidsregel geeft de AFM via voorbeelden invulling aan die definitie in het Bgfo. Door die invulling moeten ondernemingen naar de mening van de AFM voortaan ook melding maken van incidenten waarbij de integere uitvoering van een bedrijf niet in het geding is. Het Verbond vindt echter dat alleen incidenten gemeld moeten worden die er echt toe doen. De Boer: “Die dus echt een groot gevaar vormen voor de integere uitvoering. Bovendien vragen wij ons af waarom de AFM geen gezamenlijke beleidsregel heeft ontwikkeld met DNB. Dit om verschillen in uitleg van het wettelijk kader over de incidentenregeling te voorkomen.” Het Verbond roept de AFM daarom op de norm niet op te rekken.


Was dit artikel nuttig?