Verbond neemt pensioenpetitie in ontvangst

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
03-03-2017

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars heeft vandaag een petitie in ontvangst genomen van de Stichting Geldbelangen. Daarin roept de Stichting op de zogeheten ‘variabele pensioenregeling’ ook toegankelijk te maken voor pensioendeelnemers die recent een levenslang pensioen hebben aangekocht.

Deze wens heeft de Stichting al eerder kenbaar gemaakt en in het gesprek nader toegelicht. In het overleg werd nog eens duidelijk hoe groot de impact van de lage rente is op pensioenregelingen en dat de introductie van een regeling die doorbeleggen na pensioendatum mogelijk maakt, een welkom alternatief biedt. Aan het omzetten van reeds ingegane pensioenregelingen met een gegarandeerde uitkering zitten de nodige haken en ogen. Het Verbond laat op dit moment analyses uitvoeren om inzicht te krijgen in de gevolgen van het openbreken van het huidige contract en het aangaan van een nieuw contract voor een variabele pensioenuitkering. Onderdeel van deze analyses is of en zo ja, onder welke omstandigheden en met welke kans, dit voordelig of nadelig kan zijn voor de betrokken gepensioneerden. De uitkomsten van de analyses zal het Verbond met de staatssecretaris van Sociale Zaken bespreken. Het Verbond en de Stichting Geldbelangen hebben afgesproken goed contact te houden over het verdere verloop van deze discussie.  


Was dit artikel nuttig?