Verbond onderschrijft Parkeergarage-advies brandweer

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
14-05-2020

Het Verbond van Verzekeraars staat achter het advies dat Brandweer Nederland eerder deze week heeft gepubliceerd. De brandweer pleit daarin voor meer duidelijkheid over de laadpunten voor elektrische voertuigen in parkeergarages.

Net als de brandweer maakt ook het Verbond zich zorgen over het toenemend aantal elektrische voertuigen in Nederlandse parkeergarages. “Natuurlijk is het fijn voor de verduurzaming van onze samenleving dat het aantal elektrische voertuigen toeneemt, maar tegelijkertijd leidt het mogelijk ook tot meer brandgevaar in parkeergarages. Wij zijn daarom verheugd dat de brandweer nadenkt over nieuwe risico’s en wat deze betekenen voor de veiligheid”, reageert beleidsadviseur Marieke Beugel van het Verbond.

Nieuwe risico's

Jolanda Trijselaar, portefeuillehouder Risicobeheersing en veilige energietransitie bij Brandweer Nederland, noemt het op haar beurt “logisch” dat de brandweer zich verdiept in de veiligheid. “Als er nieuwe risico’s optreden, mag je van ons verwachten dat we nadenken wat dat betekent voor de veiligheid.”
Ze benadrukt dat de brandweer zich zorgen maakt over het toenemende aantal elektrische voertuigen in parkeergarages en de oplaadplekken die hiervoor worden aangelegd. Doel van het advies is dan ook dat eigenaren en exploitanten van parkeergarages zich bewust zijn van de risico’s, zodat ze maatregelen kunnen treffen. “De huidige maatregelen zullen vooral zijn gebaseerd op de ‘oude wereld’, met de traditionele voertuigen die rijden op benzine en diesel”, aldus Trijselaar, die erop wijst dat het advies verder reikt dan alleen elektrische voertuigen.

Volledig uitbranden van garage

Zo wijst Brandweer Nederland in het advies onder meer op het risico van een niet-beheersbare brand, die kan leiden tot veel schade en zelfs het volledig uitbranden van de garage. “Als partijen dat risico zoveel mogelijk willen uitsluiten, kunnen ze elektrische voertuigen beter niet laten stallen en/of opladen in de parkeergarage, maar zoeken naar alternatieve plaatsen buiten het gebouw.”
Op de website van Brandweer Nederland is het volledige advies te vinden, maar vanzelfsprekend is dat een exploitant moet zorgen voor voldoende dekking van de brandschadeverzekering. Daarnaast noemt de brandweer ‘snel bereikbare parkeer- en laadplekken voor elektrische voertuigen’ en een ‘snelle uitschakeling van de laadpalen’ belangrijke voorwaarden. En tot slot zijn een ‘snelle detectie en alarmering’, en een ‘deskundige aanleg, beheer/onderhoud van de parkeergarage’ essentieel.

 


Was dit artikel nuttig?