Verbond pleit voor persoonlijk, collectief en solidair pensioen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Om de overgang naar een nieuw pensioenstelsel te kunnen maken, is het noodzakelijk dat ingegraven stellingen worden verlaten. De prijs van nietsdoen of lapmiddelen is te hoog: het brengt het risico met zich mee dat generaties nog meer tegenover elkaar komen te staan. Daarom zou een nieuw kabinet moeten kiezen voor een persoonlijk pensioen, waarin collectief belegd wordt en deelnemers solidair met elkaar zijn wat betreft risico’s zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dat pleidooi hield directeur Harold Herbert van het Verbond zaterdag in een opiniestuk in het Financieele Dagblad.

Volgens Herbert is er inmiddels een ‘breed gedragen inzicht’ dat het huidige pensioenstelsel niet meer voldoende aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt: het is onvoldoende berekend op demografische en economische veranderingen en biedt weinig ruimte voor maatwerk. Er zijn steeds minder jonge mensen om de oude dag van eerdere generaties te bekostigen. Mensen veranderen vaker van baas en van sector. Door de economische dynamiek kan de werkgelegenheid in sectoren meer dan vroeger snel afnemen, en is het dus moeilijker om op sectorniveau solidariteit tussen generaties te organiseren. Ook is het stelsel te gevoelig voor macro-economische omstandigheden zoals de ontwikkeling van de rente.
 
Herbert: "Maar het belangrijkste is misschien wel dat het stelsel niet meer vertrouwd wordt. Inmiddels is voor iedereen wel duidelijk dat het pensioen onzeker is, en dat de risico’s en onzekerheden vooral bij de deelnemer liggen. Zij willen daarom weten waar ze aan toe zijn: hoeveel premie er wordt ingelegd, welk kapitaal ze inmiddels hebben opgebouwd en wat ze op basis daarvan ontvangen als ze met pensioen gaan. De complexiteit van het huidige stelsel en het gebrek aan inzicht in wat van wie is, vormt de basis voor generatieconflicten waarbij elke generatie de ander verwijt oneerlijk in de  anonieme pot te graaien. Het is dan ook niet alleen belangrijk, maar ook urgent om tot een eenvoudiger en persoonlijker pensioen te komen."

Hier het opiniestuk uit het Financieele Dagblad.


Was dit artikel nuttig?