Verbond pleit voor uniform partnerbegrip

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
25-01-2019

Als ongehuwd samenwonenden recht hebben op partnerpensioen, moet het begrip ‘partner’ uniform worden gedefinieerd. Daarvoor pleiten het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid in een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken.

In pensioenregelingen waarin een partnerpensioen is opgenomen hebben gehuwden en geregistreerde partners een wettelijke status. De status ontbreekt nog voor ongehuwd samenwonenden. Zij kunnen recht hebben op partnerpensioen maar de voorwaarden die aan het samenleven worden verbonden verschillen per pensioenregeling. Daardoor kan een ongehuwd samenwonende deelnemer in de ene pensioenregeling wel als partner worden beschouwd en in de andere regeling niet.

Verbond, Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid willen een minimum partnerbegrip voor ongehuwd samenwonenden in pensioenregelingen. Daarbij wordt niet getornd aan de contractsvrijheid van sociale partners. Sociale partners houden de mogelijkheid om een ruimer partnerbegrip te hanteren dan het voorgeschreven wettelijk minimum.


Was dit artikel nuttig?