Verbond positief over 'NL Next Level'

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
16-06-2016

Het Verbond is positief over de visie die door VNO-NCW is neergelegd in NL Next Level. We herkennen de lijn van een meer maatschappelijke koers en de wenselijkheid van investeringen om Nederland te laten groeien; investeringen die mede gericht zijn op duurzaamheid.

Die lijn is ook terug te zien in ons Middellangetermijnbeleid 2016-2018. Voor verzekeraars is het belangrijk langetermijninvesteringsmogelijkheden te scheppen, die veilig en maatschappelijk relevant zijn en meer rendement bieden dan in de huidige marktomgeving. Door het ECB-beleid is de rente zeer laag en zijn investeringen, met name in staatsobligaties, minder renderend voor verzekeraars.

Of en hoe verzekeraars aan het meerjarige investeringsprogramma kunnen bijdragen moet nader beoordeeld worden. Verzekeraars zullen investeringen beoordelen op risico en rendement - met oog voor de kapitaalkosten onder het toezichtregime Solvency II. De sector heeft positieve ervaringen met alternatieve financieringsvormen, bijvoorbeeld via de zogenoemde MKB-fondsen, die door verzekeraars mede zijn ontwikkeld en gefinancierd, en waarbij ook vraag en aanbod beter bij elkaar zijn gebracht.

NL Next Level.


Was dit artikel nuttig?