Skip to Content

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ dat DNB vandaag heeft gepubliceerd. Het rapport gaat nader in op de kansen en risico’s voor verzekeraars in tijden van klimaatverandering, digitalisering en inflatie. En doet aanbevelingen die het Verbond onderschrijft.

Nederlandse huishoudens en bedrijven zijn slechts beperkt verzekerd tegen nieuwe en veranderende risico’s, zoals het risico op overstromingen en cyberrisico’s. Overheid en verzekeraars hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de samenleving zich van deze risico’s bewuster te maken. Om een private verzekeringsmarkt voor schade als gevolg van overstromingen door zee en grote rivieren te stimuleren, pleit de toezichthouder voor meer duidelijkheid van de overheid over de voorwaarden waarop zij tot compensatie overgaat. Dit maakt risico’s voor verzekeraars voorspelbaarder en stelt hen in staat om hier met verzekeringsproducten op in te spelen.

In andere landen zijn overstromingsrisico’s in grotere mate verzekerbaar, wat vaak samengaat met een actievere rol vanuit de overheid. Denk aan het verplichtstellen van een private overstromingsverzekering, een in privaat-publieke samenwerking opgezette herverzekering of het optreden van de overheid zelf als verzekeraar. Deze voorbeelden in het buitenland verdienen ook in Nederland navolging. Ook moet worden gewerkt aan betere bewustwording. Het Verbond onderschrijft deze oproep en werkt momenteel aan concrete voorstellen.

Cyberincidenten

Ook voelt het Verbond zich gesterkt door de aanbeveling vanuit de DNB-studie om data over cyberincidenten beter te ontsluiten. Dit is een randvoorwaarde voor verdere groei van de cyberverzekeringsmarkt. Het rapport geeft aan dat de overheid hierin een belangrijke rol heeft door zelf data over incidenten te delen, datadeling door marktpartijen te bevorderen en door samen met de sector te komen tot een taxonomie van cyberincidenten.

Het DNB-rapport gaat ook nader in op de relatief verzadigde verzekeringsmarkt in Nederland en de toenemende concurrentie doordat buitenlandse verzekeraars en techbedrijven zich op de Nederlandse markt begeven. Een van de aanbevelingen is een verdere harmonisatie van wet- en regelgeving in deze steeds meer Europese verzekeringsmarkt om een gelijk speelveld tussen verzekeraars te creëren. Het Verbond onderschrijft dit en herkent de overige in het rapport genoemde trends waar verzekeraars in Nederland zich al op voorbereiden.

Meer weten? Lees het rapport 'Verzekeraars in een veranderende wereld'.


Was dit nuttig?