Verbond presenteert plannen voor 2018

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Samen werken aan complexe uitdagingen. Onder dat motto presenteerde het Verbond donderdag het beleidsplan voor 2018. Komend jaar is het derde en laatste jaar van het in 2016 gelanceerde middellangetermijnplan (MLT), gebouwd op de pijlers Maatschappelijk & Ondernemend.

Meebouwen aan een transparant en houdbaar nieuw pensioenstelsel, zoeken naar duurzame balans op de arbeidsmarkt, evalueren van het provisieverbod en van Solvency II: het zijn enkele van de beleidsprioriteiten die het Verbond voor 2018 benoemt. In de sector Inkomen blijft de loondoorbetaling bij ziekte een van de belangrijke dossiers. Daarnaast gaat veel aandacht naar het verzekeren van zzp’ers bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Toekomst
In de schadesector ligt de focus onder meer op het onderzoek naar de mogelijkheid om in Nederland de directe autoverzekering in te voeren. Daarbij vergoedt de verzekeraar schade van zijn eigen verzekerde, ongeacht wie er aansprakelijk is. “Zoiets heeft toekomst in een tijd dat bezit verschuift naar gebruik, met autodelen en autonome voertuigen”, aldus voorzitter David Knibbe van het Verbondsbestuur in het voorwoord van het beleidsplan.
In mei treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking met als doel een goede omgang met persoonsgegevens te borgen. Het Verbond wil eraan bijdragen dat alle eisen helder zijn en de leden waar mogelijk ondersteunen bij de implementatie.

Groeiende agenda
De omvang van het beleidsplan geeft duidelijk blijk van een groeiende beleidsagenda. In tijden waarin de sector nog kritischer dan voorheen naar de kosten kijkt, is een duidelijke prioritering des te belangrijker. In het beleidsplan is net als vorig jaar per MLT-thema via een uitroepteken zichtbaar gemaakt welke onderwerpen de meeste aandacht krijgen. Ook de diverse innovatiedossiers zijn in één oogopslag te herkennen. “Innovatie is primair iets van onszelf als maatschappijen”, licht Knibbe toe, “maar waar we collectief de krachten kunnen bundelen moeten we dit niet nalaten.”
Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de randvoorwaardelijke aspecten, zoals regelgeving, kennisdeling of waar nodig een goede infrastructuur om zaken te kunnen doen. Zo werkt het Verbond aan een Data Competence Centre om het gebruik van data te optimaliseren, en aan Mijnverzekeringenopeenrij.nl, een portal om klanten meer inzicht en overzicht in hun polissen te bieden.

Webplatform
Op het MLT-webplatform van het Verbond is het volledige beleidsplan voor het komende kalenderjaar te bekijken. Ook zijn daar alle beleidsdoelstellingen per hoofdthema gerangschikt. In de loop van 2018, het jaar waarin het Verbond zijn veertigste verjaardag viert, worden de nieuwe driejarenplannen in de steigers gezet.


Was dit artikel nuttig?