Skip to Content

Verbond steunt UvA-onderzoek ‘Risk & Regulation’

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Hoe kunnen toezichtsregels zo goed mogelijk aansluiten bij de economische werkelijkheid waarmee verzekeraars te maken hebben? Het Verbond steunt de komende vijf jaar het onderzoek van professor Roger Laeven (Universiteit van Amsterdam) dat richt zich op deze en andere vragen op het gebied van ‘risk & regulation’.

Het onderzoek, waar Laeven de komende vijf jaar een dag per week aan besteedt, gaat er in de kern om dat de juridische werkelijkheid niet altijd aansluit bij de economische werkelijkheid. Verzekeraars ervaren die spanning met enige regelmaat, bijvoorbeeld binnen het toezichtsregime Solvency II.

Roger Laeven, mede-oprichter en een van de directeuren van het Amsterdam Center of Excellence in Risk and Macro Finance (ACRM), bekleedt aan de UvA de leerstoel Risk & Insurance. Het Verbond heeft deze leerstoel de afgelopen vijf jaar voor 80 procent gefinancierd. Voor 2011 was wetenschappelijk onderzoek op dit specifieke terrein in ons land nauwelijks aanwezig.

Toonaangevende bladen

Vijf jaar later hebben de werkzaamheden van Laeven onder meer geleid tot publicaties in toonaangevende bladen, symposia en onderzoek door diverse promovendi en afstudeerders. Ook heeft Laeven zitting in de Insurance and Reinsurance Stakeholdergroup (IRSG) van EIOPA. Door het succes van de leerstoel heeft de UvA, conform de afspraak die destijds is gemaakt, de financiering inmiddels overgenomen.

Om het onderzoek toch te blijven steunen, heeft het Verbond positief gereageerd op het verzoek om sponsoring van de leerstoel de komende vijf jaar voor een dag in de week voort te zetten. Dat gaat in de vorm van een zogeheten ‘research grant’ die specifiek gericht is op het onderwerp ‘risk & regulation’.


Was dit nuttig?