Verbond steunt voorstel lumpsum pensioen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond van Verzekeraars steunt het voorstel van het kabinet om het opnemen van maximaal tien procent van het opgebouwde kapitaal bij pensionering mogelijk te maken. Deze zogenoemde lumpsum-regeling die nu in de wet wordt opgenomen geeft pensioendeelnemers meer keuzemogelijkheden en regie over de eigen opgebouwde rechten.

In zijn consultatiereactie stelt het Verbond dat de maatregel aansluit bij waar we voor staan: "een combinatie van de kracht van het collectief met keuzemogelijkheden voor het individu". Het Verbond bepleit dat de informatievoorziening bij de lumpsum in de tweede en derde pijler zoveel mogelijk op dezelfde manier wordt geregeld. Ook geeft het Verbond aan dat het bij premieregelingen, vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid, wenselijk is dat de mogelijkheid wordt geboden om 10 procent van het DC-kapitaal (zowel ouderdomspensioen als partnerpensioen) op te nemen. Als bij afkoop de rechten van de partner worden geraakt moet de partner daarmee, conform het wetsvoorstel, instemmen.


Was dit artikel nuttig?