Skip to Content

Verbond steunt voorstel tot wettelijk tuchtrecht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond steunt het voorstel om tuchtrecht binnen de verzekeringsbranche wettelijk te verankeren. Dit blijkt uit de gepubliceerde reactie van het Verbond op het wetsvoorstel Wijzigingswet financiƫle markten 2024.

Naast zelfregulering, afspraken tussen verzekeraars om te zorgen voor de beste kwaliteit voor hun klanten, helpt tuchtrecht (over het gedrag van de verzekeraar) bij het vergroten van het vertrouwen in verzekeraars. Nergens ter wereld is sprake van tuchtrecht voor verzekeraars. Met de voorgenomen wettelijke verankering wordt het unieke karakter van dit stelsel versterkt. Het betekent dat verzekeraars als onderneming moeten voldoen aan een tuchtrechtelijke regeling. De regeling geldt voor verzekeraars met een zetel in Nederland. Voor verzekeraars die geen lid zijn van het Verbond, worden nadere afspraken gemaakt.

In de reactie op het voorstel is het Verbond wel kritisch op de voorgenomen eis dat DNB voortaan moet instemmen voor het sluiten of wijzigen van bepaalde activa-intensieve herverzekeringscontracten. Net als het voorstel dat DNB voortaan een verklaring van geen bezwaar moet verstrekken voordat verzekeraars kunnen besluiten tot een beursgang.

Decennialang tuchtrecht

Binnen de verzekeringsbranche is al decennia lang sprake van tuchtrecht. In 2008 heeft de verzekeringsbranche de onafhankelijke Tuchtraad Financiƫle Dienstverlening opgericht. Tuchtrecht is gericht op het waarborgen van een behoorlijk niveau van beroepsuitoefening door organisaties. De Tuchtraad behandelt klachten over het gedrag van verzekeraars en kan sancties opleggen. Voor civielrechtelijke klachten is er het Kifid.


Was dit nuttig?