Skip to Content

Verbond verbaasd over rekenrente-uitspraak door rechtbank Zeeland-West-Brabant

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars is verbaasd over een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant die gebaseerd is op een richtlijn van de Letselschade Raad die binnen de Raad nooit aangenomen is. Het Verbond heeft daarom de Letselschade Raad verzocht om zo snel mogelijk duidelijkheid hierover te verschaffen.

Op 9 juli heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant in een letselschadezaak bepaald dat een verzekeraar bij een letselschadevergoeding rekenrente moet hanteren volgens een conceptrichtlijn van de Letselschade Raad. De richtlijn die door de belangenbehartiger in deze zaak is aangedragen, is echter nooit aangenomen binnen de Letselschade Raad. Dit heeft de Raad zelf eerder bevestigd.

Opheldering

Het Verbond hecht veel waarde aan de Letselschade Raad en de afstemming die hierin plaatsvindt met alle partijen binnen de letselschadewereld. Het Verbond vindt het belangrijk voor een goede samenwerking dat alle partijen zich houden aan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt om de Letselschade Raad goed te kunnen laten functioneren. Het Verbond heeft daarom aan de Raad gevraagd om zo snel mogelijk alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over de status van deze rekenrente-richtlijn.

Rekenrente

Verzekeraars houden bij letselschadevergoedingen rekening met rekenrente over de vastgestelde schadevergoeding om er voor te zorgen dat het bedrag dat een letselschadeslachtoffer nu ontvangt voldoende is om de schade in de toekomst te vergoeden. Over het uitgekeerde schadebedrag wordt rente ontvangen en daarnaast is de waarde van het bedrag onderhevig aan inflatie. De rekenrente is het verschil tussen de rente en de inflatie. 

Update: Inmiddels heeft de Letselschade Raad op 16 juli nogmaals bevestigd dat de conceptrichtlijn niet als officiële bron gebruikt dient te worden.


Was dit nuttig?