Skip to Content

Verschillen in vergoeding eigen rechtshulpverleners bij rechtsbijstandsverzekering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars adviseert consumenten om zich bij de keuze van een rechtsbijstandsverzekering te verdiepen in kosten die rechtsbijstandsverzekeraars maximaal vergoeden als de consument zelf een rechtshulpverlener wil kiezen bij een gerechtelijke of administratieve procedure. De vergoeding verschilt namelijk per verzekeraar. Dit naar aanleiding van de Kassa-uitzending van zaterdag 2 maart waarin twee klanten verontwaardigd zijn over de vergoeding van de verzekeraar.

Daarnaast roept  het Verbond zijn leden op om nog een keer kritisch naar de voorlichting over de vergoeding te kijken. Verzekeraars informeren via website, polisvoorwaarden en verzekeringskaart hoeveel ze in welke gevallen maximaal vergoeden aan een externe rechtshulpverlener. Bij sommige verzekeraars is er keuze voor een hogere vergoeding van een externe rechtshulpverlener tegen een hogere premie.

Kostenmaxima essentieel voor behoud toegang tot juridische bijstand voor consumenten
Rechtsbijstandsverzekeringen bieden voor een grote groep consumenten de mogelijkheid om tegen een redelijk tarief verzekerd te zijn van juridische bijstand bij conflicten en geschillen. Uitgangspunt hierbij is dat de eigen jurist of advocaat van de rechtsbijstandsuitvoerder rechtshulp verleent. Bij een gerechtelijke of administratieve procedure heeft de klant altijd het recht om te kiezen voor een eigen rechtshulpverlener. Een verzekeraar vergoedt de kosten dan tot een maximaal bedrag. Hierdoor blijft de verzekeringspremie betaalbaar en juridische bijstand voor een zo groot mogelijke groep consumenten toegankelijk.

Geen kostenmaxima als je een rechtshulpverlener van de verzekeraar kiest
Voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure door een eigen jurist of advocaat van de verzekeraar geldt geen kostenmaximum. Indien een procedure noodzakelijk is die de eigen jurist niet kan voeren, en een klant voor een advocaat kiest binnen het netwerk van de verzekeraar, geldt er ook geen kostenmaximum. Met deze “netwerkadvocaten” hebben verzekeraars namelijk afspraken gemaakt over de kwaliteit en kosten.

Kostenmaxima bij keuze eigen rechtshulpverlener verschilt per verzekeraar
Alleen als  een klant een eigen rechtshulpverlener kiest, geldt een kostenmaximum. Het maximum kan verschillen per verzekeraar omdat verzekeraars ook verschillen in hun premie en andere voorwaarden. Daarnaast maakt het uit of er voor jouw zaak echt een advocaat nodig is (procesmonopoliezaken). In zo’n geval liggen de vergoedingen door verzekeraars een stuk hoger dan wanneer de procedure door iedere rechtshulpverlener uitgevoerd kan worden.


Was dit nuttig?