Verdere versterking van vertrouwen verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

“Langzaam maar zeker is er sprake van een substantieel herstel van het vertrouwen in de verzekeringssector, dat vorig jaar verder is versterkt. Verzekeraars scoren nu een 6,1. We gaan voor een ruime voldoende, dus we zijn er nog niet.”

Dat zei Verbondsvoorzitter David Knibbe tijdens de Algemene Ledenvergadering. Knibbe ging onder meer in op de Consumentenmonitor die voor de veertiende keer is uitgekomen. Doordat het consumentenvertrouwen over een reeks van jaren stap voor stap licht is verbeterd, kan er nu worden gesproken over een substantieel herstel: van 20 punten in 2012 naar 34 punten dit jaar.

Lange adem
Volgens Knibbe verbetert het imago licht doordat verzekeraars de claimafhandeling beter op orde hebben en zowel de communicatie als het klantcontact is verbeterd. “We zijn er nog niet, maar het is fijn dat de klant nu ook verbeteringen begint te ervaren.”
De Verbondsvoorzitter deed dan ook een beroep op ieders geduld. “Jaren geleden hebben we al gezegd dat dit een zaak van de lange adem is, waarbij we niet op ons horloge, maar op de kalender moeten kijken.”Vier speerpunten
Knibbe blikte in zijn speech uiteraard ook terug op het afgelopen jaar en dan met name op de lange formatie. “Het Verbond heeft in de aanloop naar de verkiezingen en tijdens die formatie ingezet op vier speerpunten: arbeidsmarkt, pensioen, fiscaliteit en veiligheid.”
Hij noemde het “jammer” dat er geen polderakkoord is gekomen op het terrein van de arbeidsmarkt, maar op pensioengebied is het “misschien juist wel gunstig” dat een akkoord uit is gebleven. “Het kabinet heeft nu immers zelf besloten om de doorsneepremie af te schaffen en stappen te zetten richting een duurzamer stelsel.” Pure winst, als je het Knibbe vraagt, “omdat dat nu vastligt en niet meer hoeft te worden bevochten”. Onze inzet gaat dan ook op dit punt onverminderd door en zal zich toespitsen op de omvang/vormgeving van de buffers en de verplichtstelling.

De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met de verlenging van de termijn van David Knibbe (CEO Nationale-Nederlanden) als voorzitter met een half jaar. Vanaf 20 juni neemt Willem van Duin (bestuursvoorzitter van Achmea) het stokje van hem over.


Was dit artikel nuttig?