Verkeersofficier doet oproep aan verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
22-12-2016

De roep om smartphonegebruik in het verkeer aan banden te leggen, nam de afgelopen tijd flink toe. Ook landelijk verkeersofficier van justitie Achilles Damen mengde zich in de discussie. Hij doet een oproep aan verzekeraars. “Zij kunnen een positieve prikkel geven."

Uit de Risicomonitor Verkeer van het Verbond, die eind oktober verscheen, bleek dat het aantal verkeersclaims vorig jaar toenam met 6,5 procent tot 841.000. Het aantal verkeersdoden steeg van 570 naar 621. Reden voor het Verbond om een volgend kabinet op te roepen met een Deltaplan verkeersveiligheid te komen, maar ook om te pleiten voor een grondig onderzoek naar het oprukken van de smartphone in het verkeer.
 
Sindsdien heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu laten weten te werken aan een verbod op smartphonegebruik op de fiets én te overwegen smartphonegebruik in de auto volledig te verbieden. Nu mag een bestuurder een smartphone niet in zijn hand houden, maar deze wel gebruiken als het apparaatje in een houder zit.

“Bewijsvoering neemt toe”
Damen juicht deze ontwikkelingen toe. Wetenschappelijk onderzoek naar smartphonegebruik in het verkeer in Nederland is er niet, maar onderzoeken uit het buitenland en eigen waarneming van het Openbaar Ministerie (OM) wijzen erop dat de gevolgen voor de verkeersveiligheid groot zijn. “De bewijsvoering begint toe te nemen en er is dus zeker reden om er aandacht aan te besteden.”

“Politie en OM kunnen dat niet alleen”, zegt Damen. Daarom roept hij verzekeraars op ook een steentje bij te dragen. Zo kunnen zij volgens hem de schade verhalen op een verzekerde die een aanrijding veroorzaakt doordat hij zijn smartphone gebruikte.

Maar verzekeraars kunnen volgens hem vooral helpen door goed gedrag te belonen. Damen denkt bijvoorbeeld aan een korting op de premie als een verzekerde zijn telefoon in de auto op vliegtuigstand zet. Hoe dat in de praktijk precies zou moeten worden geregeld laat hij graag aan verzekeraars over – “ik ben geen techneut” -, maar een kastje in de auto of een app zouden mogelijke oplossingen zijn. Het Verbond wijst erop dat iedere verzekeraar zijn eigen afwegingen maakt over zaken als premiekorting.

Opvoeden
Volgens Damen kunnen verzekeraars enerzijds en politie en OM anderzijds elkaar op die manier uitstekend aanvullen. “Politie en OM zijn van de negatieve prikkels. Maar opvoeden moet een mix zijn van negatieve én positieve sancties. Daarin kunnen verzekeraars een rol spelen. Wij willen uiteraard op beleidsniveau met verzekeraars in gesprek hierover.”

Overigens zijn verzekeraars niet de enigen die iets kunnen doen, aldus Damen. Zo wil het OM samen met de politie optrekken om meer zichtbaar te handhaven. Verkeersveiligheidsorganisaties zouden een bijdrage kunnen leveren door campagne te voeren over dit onderwerp, net zoals ze dat al jaren doen tegen rijden met een slok op. Ook steunt hij het voornemen van Schultz om smartphonegebruik in de auto volledig te verbieden. “Dat zou de handhaving een stuk eenduidiger maken.”


Was dit artikel nuttig?