Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verkenning herziening Wft goed initiatief

27-02-2017

Het Verbond juicht het initiatief van het ministerie van Financiën toe om te verkennen in hoeverre de Wft kan worden herzien.

Het is belangrijk om aan te sluiten op Europese ontwikkelingen en te voorkomen dat de Wft onnodig nog omvangrijker en complexer wordt. Wij pleiten er onder andere voor om sectorspecifieke regels op te nemen in afzonderlijke sectorale wetten, waarin zoveel mogelijk dynamische verwijzingen zijn opgenomen naar Europese wetgeving: een soort “spoorboekje” dat een goed overzicht geeft. Vooral kleinere maatschappijen en nieuwe toetreders (fintech) zullen daar een groot voordeel bij hebben. Bovendien is dan sneller duidelijk welke (extra) regels “Nederlands” zijn.

Consultatiereactie herziening van de Wft


Was dit artikel nuttig?