Skip to Content

Vervolg campagne Word ook Aflossingsblij van start

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Op 1 oktober gaat het vervolg van de campagne ‘Word ook aflossingsblij’ van start. Naast banken sluiten dit jaar ook verzekeraars aan bij de campagne. Precies een jaar geleden lanceerde de Nederlandse Vereniging van Banken de publiekscampagne, omdat banken het belangrijk vinden dat mensen met een aflossingsvrije hypotheek goed nadenken over hun financiële situatie aan het einde van de looptijd.

In het vervolg van de campagne ligt het accent, naast bewustwording, op de mogelijkheden die klanten hebben om zo nodig tijdig maatregelen te nemen. Door bijvoorbeeld de hypotheek om te zetten, door te gaan sparen of door af te lossen.

Van de aflossingsvrije hypotheken in Nederland zijn er ruim 380.000 verstrekt door verzekeraars. Ook deze groep klanten moet inzicht kunnen krijgen in de toekomstige betaalbaarheid van hun hypotheek. Dit jaar is voor verzekeraars het startjaar om de klanten met potentieel de hoogste risico’s te benaderen. Het is daarom logisch dat verzekeraars nu aanhaken bij het vervolg op de campagne ‘Word ook aflossingsblij’.

Beter inzicht
Inmiddels hebben banken een beter inzicht in de omvang van de problematiek doordat ze met 60.000 klanten die potentieel een hoog risico lopen de aflossingsvrije hypotheek hebben doorgenomen en getoetst of de lasten ook in de toekomst  betaalbaar zijn. Bij ruim de helft van de 60.000 klanten met een hoog risico bleek dat zij aan het eind van de looptijd geen problemen zullen hebben om de hypotheek te verlengen of te vernieuwen. Voor 25.000 klanten was de conclusie dat ze maatregelen moeten nemen en 6.000 klanten hebben dat inmiddels gedaan. Verder komt uit de gesprekken naar voren dat 9.000 klanten aangeven dat zij nu geen maatregelen willen of kunnen nemen.

Resultaten
Banken zijn tevreden over de resultaten van het afgelopen jaar, maar houden zorgen over de groep mensen die weet dat ze straks hun woonlasten mogelijk niet kunnen betalen, maar nog geen maatregelen treft. Veel klanten hebben nog tijd en ruimte om maatregelen te nemen. Hoe eerder ze ermee starten, hoe beter. Ook zijn er klanten die nog niet weten of ze straks hun hypotheeklasten nog kunnen betalen. En doordat ze dit niet weten, weten ze ook niet of ze iets moeten gaan doen. Deze klanten wordt aangeraden om met hun bank of adviseur in gesprek te gaan, zodat ze weten waar ze aan toe zijn en mogelijke risico’s kunnen uitsluiten.

Nacht van de aflossingsvrije hypotheek
Voor iedereen die ’s nachts wakker ligt van zijn aflossingsvrije hypotheek organiseren banken en verzekeraars op dinsdag 29 oktober de nacht van de aflossingsvrije hypotheek. Op die dag zijn hypotheekexperts van 9 hypotheekverstrekkers 24 uur telefonisch bereikbaar op 0800-1082 voor een oriënterend informatiegesprek over de aflossingsvrije hypotheek.


Was dit nuttig?