Verzekeraars en adviseurs actualiseren het Refertemodel SWO

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars vullen Refertemodel SWO aan met afspraken over de Europese vereisten voor producttoezicht en governance

Verzekeraars en adviseurs hebben afspraken gemaakt over de samenwerking in het kader van de nieuwe regels voor producttoezicht en governance. Het gaat om het productontwikkelings- en review proces (PARP) zoals die zijn opgenomen in de Europese richtlijn verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive: IDD) en meer specifiek de verordening C(2016) 6218. Op zich zijn het specifieke regels voor verzekeraars (productontwikkelaars) en adviseurs (verzekeringsdistributeurs), maar er is ten aanzien van enkele bepalingen samenwerking gewenst.  Om een efficiënte en effectieve samenwerking te bevorderen hebben Adfiz, OvFD en het Verbond gekeken hoe de wederzijdse verplichtingen op een uniforme wijze kunnen worden vormgeven. Dit is opgenomen in een addendum bij het Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst (SWO).

Het addendum vult de eisen concreet in vanuit het productontwikkelingsproces. Zo moet de verzekeraar ervoor zorgen dat hij de adviseur alle passende productinformatie geeft, inclusief de afgebakende doelmarkt en de voorgestelde distributiestrategie voor het betreffende product. Anderzijds moet de adviseur de verzekeraar op verzoek ondersteunen bij  de productevaluatie en onverwijld in kennis stellen over gevallen waarin het product niet in overeenstemming is met de belangen, doelstellingen en kenmerken van de doelmarkt.


Was dit artikel nuttig?