Verzekeraars handelen sneller bij calamiteiten dankzij nieuw zoeksysteem

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
27-07-2017

Een grote brand in een appartementencomplex. Een terroristische aanslag met veel slachtoffers. Bij grote calamiteiten duurt het soms even voordat verzekeraars weten of hun klanten (of de nabestaanden) slachtoffer zijn en of ze dus in actie moeten komen. Een nieuw zoeksysteem van de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) en het Verbond van Verzekeraars versnelt dat proces.

De CIS Referentietool (CRT) is een verwijsinstrument waarmee eenvoudig kan worden achterhaald waar een persoon of object is verzekerd. Doordat die informatie snel beschikbaar is, kunnen verzekeraars direct in actie komen om hun klanten te ondersteunen. Dankzij dit nieuwe instrument hoeven niet alle verzekeraars hun administratie te raadplegen om na te gaan of zij een polis hebben op naam van een van de slachtoffers; alleen de betrokken maatschappij krijgt een bericht. Bij eerdere grote incidenten bleek regelmatig dat het gemis van een centrale informatiebron tot onnodige vertraging leidde.

Opsporing
De CRT wordt alleen ingezet als sprake is van een zwaarwegend algemeen belang. Naast grote calamiteiten kan het daarbij ook gaan om opsporing en vervolging in strafzaken, of om veiligheids- en integriteitskwesties. In die gevallen draait het veelal om de vraag bij welke maatschappij een verdachte of juist het slachtoffer is verzekerd. Naast de afdeling Veiligheidszaken van verzekeraars of gevolmachtigden kunnen daarom ook publieke en private organisaties zoals de politie, de FIOD, de Belastingdienst en Stichting Salvage een beroep doen om de CRT.

Privacy
Verzekeraars en gevolmachtigden kunnen vanaf eind augustus gebruik maken van de CIS Referentietool. Stichting CIS en het Verbond roepen aangesloten verzekeraars op hun gegevens ieder kwartaal te actualiseren om zo het centrale bestand met klantinformatie op orde te houden. Om de privacy van de verzekerden te waarborgen, maar ook in verband met de commerciƫle gevoeligheid van klantdata, krijgt alleen het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond toegang tot de database.

In deze digitale folder staat meer uitleg over de CIS Referentietool, inclusief een stroomschema dat inzicht geeft in de werking.

Anne van Doorn (CIS) en Leo De Boer (Verbond van Verzekeraars) bezegelen de samenwerking


Was dit artikel nuttig?