Verzekeraars krijgen vergunning om fraude-info te delen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vandaag bekend gemaakt dat aan ruim 160 financiële instellingen, waaronder 80 verzekeraars, een vergunning is verleend om gegevens van fraudeurs vast te leggen en met elkaar te delen via een waarschuwingssysteem. Deelnemende verzekeraars werken samen met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.

Alle verzekeraars nemen deel aan het nieuwe Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) en voldoen daarmee aan de AVG en de Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy.

Belangrijk in strijd tegen verzekeringsfraude 

Het waarschuwingssysteem is een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen verzekeringsfraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. “Dat verzekeraars elkaar waarschuwen voor personen die misbruik maken van verzekeringen is in het belang van iedere verzekerde die premie betaalt,” zegt Roelof Visscher, manager van het CBV. “Het is een lang en zorgvuldig proces geweest om het nieuwe protocol te realiseren”, vertelt Visscher verder, “we zijn blij dat daarmee deze onmisbare vorm van informatiedeling voor de verzekeringssector in stand blijft. Zo voorkomen we dat fraudeplegers bij financiële instellingen vrij spel hebben en zij hun gedrag kunnen herhalen.” 

Gegevens uitwisselen met PIFI 

Het PIFI ziet erop toe dat de rechten van alle betrokkenen worden beschermd en verzekeraars zorgvuldig omgaan met de gegevens van hun klanten. Persoonsgegevens komen alléén in het waarschuwingssysteem terecht wanneer er overtuigend bewijs is van onrechtmatig handelen en alle regels van het PIFI gevolgd zijn. Het waarschuwingssysteem is geen ‘zwarte lijst’, maar zorgt ervoor dat kan worden getoetst of iemand bij een (andere) financiële instelling is opgenomen als fraudeur. 

Klanten van verzekeraars behouden het recht om te weten of zij geregistreerd staan én het recht om bezwaar te maken tegen een onjuiste registratie. De AP kan een vergunning intrekken als blijkt dat een organisatie zich niet houdt aan het nieuwe protocol. 

Deelnemers PIFI 

Het PIFI is tot stand gekomen door inzet van de AP in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. 

Lees ook het persbericht van de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Was dit artikel nuttig?