Skip to Content

Verzekeraars lanceren snelle route voor licht letsel

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars komen met een vereenvoudigde afhandeling van schades met licht letsel. Voor het berekenen van de schade wordt een tool ontwikkeld, waarmee veel sneller een rechtvaardig schadebedrag kan worden vastgesteld voor de ruim 50.000 mensen die jaarlijks een claim indienen met een relatief lichte verwonding, bijvoorbeeld na een verkeersongeluk of ongeval op het werk. 

Het Verbond heeft de tool voor licht letsel vandaag aangekondigd tijdens een congres van de letselschadebranche in Utrecht. Volgens directeur Geeke Feiter is het doel lichte letselschades "snel, transparant en eenvoudig" te berekenen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de positieve ervaringen die nu al zijn opgedaan met een vergelijkbare rekentool voor smartengeld. Dit instrument geeft in ruim 85 procent van de gevallen dezelfde uitkomst voor het slachtoffer als in het gevoerde onderhandelingsproces. Slachtoffers/belangenbehartigers houden overigens de mogelijkheid om voor een meer tijdrovende route te kiezen. 

Smartegeldcalculator uitgebreid

De smartengeldcalculator werd ontwikkeld in samenwerking met rechtsbijstandsverzekeraars. Deze calculator wordt uitgebouwd zodat ook andere schadeposten bij licht letsel erin kunnen worden berekend. Denk aan de kosten die gemaakt worden omdat een slachtoffer met lichte verwondingen bepaalde werkzaamheden tijdelijk niet kan uitvoeren. Volgend jaar start een pilot met deze uitgebreide tool, die vanwege de vereenvoudigde procedure voor het slachtoffer minder belastend is. "Het slachtoffer krijgt meer regie en eerder zicht op wat hij of zij kan verwachten. En een tool zorgt voor een eerlijke en rechtvaardige berekening”, aldus Geeke Feiter. 

Tijdens het congres deed Feiter een oproep aan alle betrokken partijen om beter samen te werken en elkaar al op een vroeg moment op te zoeken, in het belang van het slachtoffer. "Het slachtoffer wil gezien, gehoord en begrepen worden. De focus ligt nu nog te veel op het proces in plaats van op het herstel en de behoeften van de benadeelden. Dat advies, van een denktank van experts, moeten we ter harte nemen", aldus Feiter. Door sneller overeenstemming te bereiken over het schadebedrag, kan er volgens haar meer aandacht gegeven worden aan de relationele kant; het werkelijke herstel.  

Foto PPS Congres 2024

22e PPS Congres, 27 september 2024

  • 27-9-2024
  • Event
  • Vakkennis

Was dit nuttig?