Verzekeraars maken inhaalslag bij activeren klanten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Vrijwel alle verzekeraars zijn er vorig jaar in geslaagd de achterstand die was opgelopen bij het zoeken naar een oplossing voor klanten met een zogeheten ‘niet opbouwende polis’ weg te werken. De resultaten die eind 2014 zijn bereikt bij het activeren van deze klanten zijn bevredigend te noemen. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars naar aanleiding van een vandaag gepubliceerde rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de voortgang van dit activeringsbeleid. De AFM constateert dat 15 van de in totaal 16 betrokken verzekeraars het beoogde doel hebben bereikt of overtroffen.

Verzekeraars en adviseurs stellen veel in het werk om klanten met een beleggingsverzekering aan te zetten tot het maken van een bewuste keuze met betrekking tot eventuele verbetermogelijkheden van hun polis. In de praktijk bleek het aangaan van een gesprek met de klant over de optimale aanpak in zijn specifieke situatie weerbarstig, ondanks veelvuldige contactpogingen per brief, mail en telefoon. Ook vormde de beschikbare capaciteit van advieskantoren een knelpunt waardoor verzekeraars in praktijk vaak deze rol hebben moeten overnemen.
 
Doordat in het laatste kwartaal van 2014 een flinke inhaalslag heeft plaatsgevonden, is gemiddeld nu ruim negentig procent van de consumenten met een niet opbouwende polis geactiveerd. Alle verzekeraars zijn volgens het Verbond van Verzekeraars doordrongen van het belang om klanten met een beleggingsverzekering te ondersteunen en zullen het activeringsbeleid daarom onverminderd voortzetten.
 
Tegen de achtergrond van deze goede resultaten ziet  het Verbond van Verzekeraars geen aanleiding voor uitbreiding van de wettelijke bevoegdheden van de AFM, zoals de minister van Financiën voorstelt. Aangezien de sector zelf de gewenste resultaten bereikt – met de mogelijkheid van tuchtrecht indien een verzekeraar achterblijft bij eerder afgegeven ambities – is de vraag wat wijziging van het toezichtsregime kan toevoegen. De voorgestelde maatregel laat bovendien de adviseur buiten beschouwing, terwijl deze eveneens verantwoordelijkheid draagt voor het ondersteunen van consumenten met een beleggingsverzekering.


Was dit artikel nuttig?