Skip to Content

Verzekeraars maken werk van langlopende letselschadezaken

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Met een speciale aanpak maken verzekeraars werk van langlopende letselschadezaken. Dit gebeurt onder meer door het verbeteren van het contact met slachtoffers, maatregelen om tunnelvisie bij de verzekeraar te voorkomen en het inzetten van onafhankelijke bemiddeling bij diepgaande meningsverschillen. De zaken die al langer dan vijf jaar lopen, krijgen prioriteit in de aanpak.

Hoewel verzekeraars het overgrote deel van de letselschadezaken binnen twee jaar afhandelen, zijn er ook slachtoffers van wie die zaak al jaren sleept. Zij verliezen doorgaans het zicht op de schadeafhandeling, omdat het meestal een erg complexe gang van zaken is met veel betrokkenen waarbij de onderlinge communicatie vaak te wensen overlaat.

Frequenter contact

In de nieuwe aanpak verplichten verzekeraars zichzelf om frequenter contact te houden met het slachtoffer en zijn belangenbehartiger.
In schades die na vijf jaar nog lopen, gaat de verzekeraar in gesprek met het slachtoffer en zijn belangenbehartiger. En in zaken die na twee jaar nog lopen, stemt de verzekeraar het verloop van de schadebehandeling elk jaar af met het slachtoffer.

Tunnelvisie voorkomen

Vaak worden letselschadezaken behandeld door één medewerker. Om te voorkomen dat er tunnelvisie ontstaat, beoordelen meerdere medewerkers voortaan voorstellen voor het afhandelen van zaken met een schadebedrag boven 10.000 euro die al langer lopen dan vijf jaar.
Bij het beslechten van conflicten in onze samenleving is de inzet van onafhankelijke bemiddelaars al jaren gebruikelijk bij het samen oplossen van meningsverschillen. Verzekeraars gaan deze aanpak nu ook aanbieden wanneer er na uitvoerig overleg geen oplossing in zicht is.

Het Verbond van Verzekeraars wil graag transparant zijn over deze aanpak en publiceert daarom de interne beleidsnotitie op deze website. Omdat de nieuwe aanpak net is geïntroduceerd, zijn er nog geen resultaten bekend.

Foto PPS Congres 2024

22e PPS Congres, 27 september 2024

  • 27-9-2024
  • Event
  • Vakkennis

Was dit nuttig?